החלה ההרשמה עבור ביטוח דבש דבורים 2018

השנה רכשה המועצה לייצור ושיווק הדבש הרחבה לביטוח בקנט המאפשרת למגדלים להפחית משמעותית את רמת הסיכון הקיימת בענף בתקופת החורף

על פי נתוני משרד החקלאות, ענף הדבורים בישראל קיימות כיום כ-100,000 כוורות המתופעלות על ידי כ-500 דבוראים פעילים. הענף מייצר כ-3,200 טון דבש בשנה, כאשר עיקר תרומתה של דבורת הדבש היא בהאבקה של גידולי החקלאות השונים. למעשה, תרומתה של דבורת הדבש לחקלאות הישראלית גדולה פי 30 מתרומתה לייצור הדבש והיא נאמדת בכ-2 מיליארד ₪ בשנה. תרומה זו לא הייתה יכולה להתקיים ללא מתן מענה כלכלי לנזקי מזג האוויר השונים הנגרמים למגדלים, ובעיקר פגיעה כלכלית הנובעת מחוסר יבול. מנתוני קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, עולה כי מאז השקת הביטוח למגדלי הדבורים בשנת 2011 ועד היום פיצתה החברה את המגדלים בכ-2.5 מיליון ₪ עבור חוסר ביבול הדבש האביבי. זאת באמצעות הביטוח הנרכש ע"י המועצה לייצור ושיווק דבש.
 
כמו בענפי חקלאות אחרים,  גם בתחום ביטוחי מגדלי הדבורים קנט משפרת את פוליסות הביטוח ומרחיבה אותן בהתאם לצרכים המשתנים של החקלאים. השנה לבקשת המגדלים, רכשה המועצה לייצור ושיווק הדבש הרחבה לביטוח בקנט, המכסה פחיתה כמותית ליבול הדבש הקייצי בעקבות נזקים המוגדרים בחוזה הביטוח.
הביטוח מכסה תמותה מוחלטת או אובדן מלא של נחיל כתוצאה מסיכונים של קרה, סערה או שיטפון שאירעו בטרם תחילת ייצור הדבש בכוורת, בהתאם לתנאי הפוליסה. הרחבה זו של הביטוח מאפשרת למגדלים להפחית משמעותית את רמת הסיכון הקיימת בענף בתקופת החורף.
בקנט מציינים כי במקרה של נזק על המגדל להודיע מיידית לחברה, ובכל מקרה לא יאוחר ממועד תחילת הרדייה של יבול הדבש האביבי או הקייצי במהלך תקופת הביטוח. כמו כן, על המגדל להשאיר את הכוורות (לפני רדיית הדבש) באתר הרעייה ללא שינוי עד להגעת המעריך מטעם קנט. הערכת הנזק תתבצע באמצעות שקילת הדבש בכוורות באתר הרעייה הניזוק וחישוב התביעה יתבסס על נתון זה.
 
פתיחת תפריט הנגישות  
(ESC) סגירת חלון הנגישות X דלג אל איזור התוכן (F10) טקסט מוגדל  גודל טקסט רגיל  הפעלה או ביטול של מצב ניגודיות