חידוש ביטוח כותנה 2018

שיאי נזקים למגדלי הכותנה: קנט שילמה למגדלי הכותנה כ-23 מיליון ש"ח בשלוש השנים האחרונות בלבד

נדמה כי השנה מזג האוויר החריג שבר כל שיא. הגשמים המאוחרים בחודש מאי גרמו לנזקים של עשרות מיליוני שקלים למגדלים, ובמיוחד לגידולים שנקטפו כבר והושארו בשדות לייבוש. עבור מגדלי הכותנה, אולי העוצמה של הגשמים הייתה חריגה, אבל לא התופעה של גשמים מאוחרים. מנתוני קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, עולה כי בשלוש השנים האחרונות פיצתה הקרן את מגדלי הכותנה בסכום של כ-23 מיליון ₪, מרביתם כתוצאה מהנזקים שגרמו הגשמים בעת הקטיף וכן ממקרי ביטוח נוספים שהביאו לפחיתת היבול, בהיקף איזורי.
 
 כמדי שנה מועצת הכותנה רכשה למגדליה ביטוח כותנה בסיסי לעונת 2018. בימים אלו החלה ההרשמה לביטוח כותנה במסלול המורחב. הביטוח המורחב מאפשר למגדל לרכוש כיסוי הולם שייתן פתרון טוב יותר לנזקים כמותיים לכל חלקה בנפרד בהתאם לפוטנציאל היבול שלה וללא תלות ביבול הממוצע הרב שנתי.
 
בביטוח הכותנה הוכנסו העונה מספר שינויים: בתאום עם מועצת הכותנה עודכנו סכומי הפיצוי לנזקים כמותיים בשלב הזריעה כך שיינתן ביטוי למלוא הוצאות הייצור, הוגדר כי סיכון גשם חל רק החל מחודש אוגוסט 2018 ועד לתום תקופת הביטוח. בנוסף, לאור הנזקים האדירים של שלוש העונות האחרונות, עודכנו תעריפי דמי הביטוח, כמפורט בחוזה הביטוח.
 
המועד האחרון להצטרפות לביטוח במסלול מורחב ישירות בקנט הינו 31.7.2018,  ובתנאי שלא ארע מקרה ביטוח כלשהו עד למועד זה.
פתיחת תפריט הנגישות  
(ESC) סגירת חלון הנגישות X דלג אל איזור התוכן (F10) טקסט מוגדל  גודל טקסט רגיל  הפעלה או ביטול של מצב ניגודיות