החלה ההרשמה עבור ביטוח ירקות 2018-2019

בשלוש העונות האחרונות נזקי ענף הירקות עומדים על כ-240 מיליון ₪ בגין נזקי טבע ואסונות טבע, מתוכם למעלה מ-220 מיליון ₪ שולמו למבוטחים בביטוח המורחב.

בימים אלו החלה ההרשמה לביטוח המורחב.
ביכולתך לרכוש ישירות בקנט ביטוח נזקי טבע מורחב וביטוח אסונות טבע מורחב הנותנים כיסוי ביטוחי גבוה יותר בעת נזק. בנוסף, ההשתתפות העצמית בביטוח נזקי טבע מורחב נמוכה יותר מאשר בביטוח הבסיסי (במרבית המקרים). כדי להקל על רכישת הביטוח המורחב, המועצה משתתפת בדמי הביטוח של המגדלים המבוטחים.

חוזה ירקות טפסי הצטרפות לביטוח 
פתיחת תפריט הנגישות  
(ESC) סגירת חלון הנגישות X דלג אל איזור התוכן (F10) טקסט מוגדל  גודל טקסט רגיל  הפעלה או ביטול של מצב ניגודיות