קנט מחדשת את ביטוח גפן היין לשנת 2019

בשנה החולפת פיצתה קנט את מגדלי גפן היין בכ-3 מיליון ש"ח

על פי נתוני כרמל מזרחי, כפי שפורסמו באתר מעריב, בישראל פועלים כיום כ-300 יקבים, בגדלים שונים, המייצרים ביחד כ-40 מיליון בקבוקים והמגלגלים כמיליארד שקלים בשנה. למרות עליה מתמדת בהיקף צריכת היין בישראל, וההתמקצעות בתחום, צריכת היין בישראל עדיין נמוכה משמעותית מהמקובל באירופה ועומדת על כ-6 ליטר בשנה לאדם.   
 
הבסיס ליין איכותי הוא כמובן חומר הגלם, הענבים, כאשר בשנים האחרונות מגדלי הגפנים המיועדים ליין נאלצים להתמודד עם מזג אוויר שהופך לקיצוני יותר, בלתי צפוי ומאופיין באירועים נקודתיים ועוצמתיים מאוד המסבים לחקלאות נזקים כבדים בזמן קצר. דוגמא לכך ניתן היה לראות בנזקים שאירעו בשנה האחרונה למגדלי גפן היין ובכללם אירועי ברד וסערה שאירעו במהלך אפריל, ונזקי חם במאי ויוני האחרונים. מגדלי גפן היין המבוטחים פוצו בגין נזקים אלו בשנה החולפת, ע"י קנט, בסכום כולל של למעלה מ-3 מיליון ₪.
 
במסגרת חידוש ביטוח גפן היין לשנת 2019, קנט מציעה למגדלי גפן היין כיסוי ביטוחי רחב המעניק למגדלים מענה כולל ומקיף כנגד ביטוח נזקי טבע ואסונות טבע. במסגרת ביטוח נזקי הטבע, הביטוח מתבסס על יבול נורמטיבי. ניתן להגדיל את היבול המבוטח לכל זן וחלקה בנפרד על ידי הצגת נתוני השיווק עבור שתי עונות הגידול הרצופות 2016-2017. הנחת העדר תביעות תחושב עבור כל זן בנפרד.
 
ביטוח אסונות טבע לכרמים מניבים מכסה נזקים אקלימיים שאינם מכוסים בביטוח נזקי טבע וכן נזקי מחלות ומזיקים לפרי שפגיעתם הינה בהיקף אזורי הגורמים לנזק כמותי ליבול. הביטוח מכסה גם אסונות טבע למטע הכרם. הביטוח לכל זן בנפרד יתבסס על יבול נורמטיבי או על ממוצע היבולים של המגדל בשנים 2014-2017 אך לא יותר מהיבול המבוטח כנגד נזקי טבע. הביטוח לכרמים לא מניבים מכסה נזקים אקלימיים שעשויים להיגרם לכרמים טרם הנבה. בקנט מציעים לבטח מטעים לא מניבים בסמוך לנטיעה בכדי לקבל כיסוי מלא למטע.
 
בכל מקרה, בקנט מציינים כי ניתן לבטח את היבול בסכומי פיצוי מירביים גבוהים מאלו המפורטים בטבלאות התעריפים ובכך להתאים טוב יותר את הביטוח לצרכיו האישיים של כל מגדל.
פתיחת תפריט הנגישות  
(ESC) סגירת חלון הנגישות X דלג אל איזור התוכן (F10) טקסט מוגדל  גודל טקסט רגיל  הפעלה או ביטול של מצב ניגודיות