שאלות ותשובות

מה שעות הפעילות במשרד הראשי של קנט בת"א? 
תשובה:  קנט פועלת בימים א- ה בין השעות 08:00 – 17:00. פגישות עם נציגינו רצוי לתאם טלפונית מראש.
 
מה שעות הפעילות של המשרדים האזורים- דרום בקיבוץ נגבה, צפון בעפולה ובמרכז בכפר הרואה?
תשובה:  המשרדים האזוריים פועלים בימים א- ה בין השעות 08:00 – 15:00. בנוסף, מעריכי קנט עובדים בשטח ומגיעים לשטחי המבוטחים גם מעבר לשעות הפעילות הרגילות.
  
שאלות בנושא ביטוח
 
בענפים: פירות, אבוקדו, הדרים, גפן יין ובננות (אסונות טבע) - כיצד נקבע היבול המבוטח? 
תשובה: היבול המבוטח הוא היבול הנורמטיבי לדונם כאמור בחוזה הביטוח ובהתאם לגיל המטע. ניתן לקבוע את היבול גם על בסיס ממוצע השיווק בארבע  עונות  הרצופות (לא כולל העונה האחרונה). לשם כך, יש להמציא לקנט נתוני שטח ושיווק מלווים באישורי בתי אריזה ו/או רואה חשבון. ביטוח לפי ממוצע השיווקים כפוף לאישור קנט מראש ובכתב.

כיצד ניתן להתעדכן בחדשות בנושא ביטוח בקנט? 
תשובה:  קנט מפרסמת בעמוד הבית עדכונים וחדשות בנושא ביטוח. כמו כן ניתן לפנות למחלקת ביטוח ושיווק של קנט לקבלת מידע נוסף.
 
היכן ניתן למצוא באתר חוזי ביטוח וטפסי הצטרפות לביטוח לכל ענף מבוטח? 
תשובה:  חוזי ביטוח וטפסי הצטרפות לביטוח שונים מענף לענף. בכל ענף מבוטח המופיע באתר קיימים קישורים "הצטרפות לביטוח" ו"חוזה ביטוח" המתאימים לענף הספציפי. בקישורים אלה נמצאים כל המסמכים הרלוונטיים להצטרפות לביטוח לרבות, חוזה הביטוח.
 
מה ההבדל בין הביטוח הבסיסי לבין הביטוח המורחב? 
תשובה: בענפים בהם קיים  ביטוח בסיסי  הביטוח נעשה בין מועצות הייצור לבין קנט והוא מכסה את כל המגדלים הרשומים במועצה כחוק ביטוח מורחב הינו ביטוח המשלים את הביטוח הבסיסי והוא נרכש בדרך כלל על ידי המגדל ישירות מקנט. הביטוח המורחב מאפשר בחירה בין רמות ביטוח שונות, הנבדלות זו מזו בגובה הפרמיה, גובה ההשתתפות העצמית (במרבית המקרים) וסכומי הפיצוי. בענפים בהם אין ביטוח בסיסי (לדוגמא בענף הפלחה, המדגה) הביטוח הנו ביטוח מורחב והוא נערך בין קנט למגדל.
 
כיצד נקבעות ההנחות בדמי הביטוח בגין העדר תביעות? 
תשובה: ההנחות ניתנות למגדלים עם רצף ביטוחי בקנט שלא תבעו תגמולי ביטוח. ההנחה במרבית מהענפים יכולה להגיע עד ל-60% מדמי הביטוח.
 
איך אני יודע שהביטוח שיש ברשותי הינו הביטוח המתאים ביותר לצרכי? 
תשובה: לקנט מגוון רחב של ביטוחים ברמות כיסוי שונות הגבוהות מרמת הכיסוי בביטוח הבסיסי. יעוץ אישי ומקצועי המותאם לצרכיך תוכל לקבל אצל המשווק הפועל באזור מגוריך. למידע לגבי המשווקים, הכנס לשירות לקוחות.
 
כיצד קנט שומרת על יציבות כלכלית לאורך השנים? 
תשובה:  קנט היא חברת ביטוח ממשלתית עסקית שהוקמה למען החקלאים שלא למטרות מסחריות ועשיית רווחים. קנט לא משלמת דיווידנדים לבעליה והוצאותיה התפעוליות נמוכות. קנט משקיעה את כספיה בעתודות הביטוח שלה במטרה להרחיב את הכיסוי הביטוחי שהיא נותנת לחקלאים במחיר הנמוך ביותר האפשרי. בנוסף, קנט מבטחת את עצמה בביטוח משנה המאפשר לפזר את הסיכון הביטוחי. מדיניות זו מאפשרת לקנט לשמור על עתודות פיננסיות רחבות לאורך זמן ובכך לשמור על חוסן ויציבות כלכליים גם ביום סגריר.
 
שאלות בנושא הערכת נזקים
 
כיצד ניתן להודיע על נזק? 
תשובה:  קנט זמינה 24/7 לקבלת הודעות נזק. ניתן להודיע על נזק לקנט באחת הדרכים הבאות:
1. טלפון 03-6270200
2. פקס 03-6270206
3. מייל kanat@kanat.co.il


בהודעה טלפונית יש לציין:
שם המבוטח ויישוב
שם מלא של מוסר/ת ההודעה
מספר טלפון בו ניתן ליצור קשר עבור בירורים נוספים
הענף הניזוק
הגידול הניזוק
סוג הנזק
התאריך בו אירע הנזק

הודעות המועברות בפקס / מייל יש להוריד טפסי הודעה על נזק מאתר קנט בקישור: הנחיות וטפסים במקרה של נזק
 
מה עלי לעשות אם הערכת המעריך אינה מקובלת עליי? 
תשובה: עליך ליידע את המעריך לפני שיסיים את עבודתו. באפשרותך לבקש הערכה חוזרת ואף ביקור של מעריך נוסף. לאחר סיום הערכת הנזק לא ניתן לשנות את ממצאי ההערכה.
 
כיצד ניתן לערער על אופן החישוב והחלטות קנט במידה ולא הושגה הבנה? 
תשובה:  באפשרותך לפנות לועדת הבוררות הענפית באמצעות מזכירת הועדה, הגב’ אושר חיים בטלפון 03-6270200 . פנייה לועדה כרוכה בתשלום אגרה.
 
שאלות בנושא זכאות לפיצוי
 
מי מטפל בתביעה שלי? 
תשובה:  עובדות מחלקת הערכה ותביעות בקנט בחלוקה על פי תחומי התמחות. תוכל לפנות אליהן בפנייה למרכזיית קנט בטלפון 03-6270200.
 
מדוע מתעכב תשלום תגמולי הביטוח? 
תשובה: קנט ומחלקת הערכה ותביעות עושים ככל שביכולתם על מנת לשלם בתוך פרק הזמן הקצר ביותר. במידה והעברת לידי קנט את כל המסמכים הדרושים אנא התאזר בסבלנות והיה סמוך ובטוח כי אנו פועלים לקיצור משך ההמתנה עד לתשלום בפועל.

בענפים: פירות, אבוקדו, בננות, הדרים וגפן יין (אסון טבע ליבולים) - מה עלי לעשות על מנת לקבל פיצוי ? 
תשובה:  להצהיר על נתוני השיווק הסופיים בעונת הנזק באמצעות רואה חשבון ולצרף אסמכתאות. את המסמכים יש להעביר לפקס 03-5621241
 
בענף הלול - איך אוכל לקדם תשלום תגמולי ביטוח לאחר נזק? 
תשובה:  עליך לדאוג להעביר לידי המעריך את מירב המסמכים ככל שתידרש לרבות תעודות משלוח, דפי תמותה ודו"ח היסטוריית להקה.
 
בענף הכותנה - מה עלי לעשות על מנת לקבל פיצוי במקרה של נזק איכותי ובמקרה ביטוח מיוחד? 
תשובה: לאחר שהודעת על נזק לקנט עליך להמתין עד להעברת נתוני המיון הסופיים ממועצת הכותנה לקנט. עם קבלת נתונים אלו תיבדק זכאותך בהתאם לתוצאות המיון.
 
נגרם לי נזק ואני זכאי לפיצויים מתי אקבל אותם? 
תשובה: אנו עושים ככל שביכולתנו על מנת לשלם את הפיצויים תוך פרק זמן הקצר ביותר. אנו מחויבים לשלם את הפיצויים תוך 30 יום ממועד סיום הערכה וקבלת כל המידע והמסמכים הדרושים להגשת תביעה.
 
אני זכאי לפיצויים. ברצוני לקבל המחאה על שם שאינו השם עליו יצאה התביעה מלכתחילה. מה עלי לעשות? 
תשובה: בכדי לשנות את שם המוטב בהמחאה, עליך להמציא טופס המחאת זכות עליו חתום המבוטח ובו אישור חתימה חתום ע"י עו"ד או רו"ח. במקרי מוות עלייך לצרף תעודת פטירה וצו ירושה/ קיום צוואה מאושר.

פתיחת תפריט הנגישות  
(ESC) סגירת חלון הנגישות X דלג אל איזור התוכן (F10) טקסט מוגדל  גודל טקסט רגיל  הפעלה או ביטול של מצב ניגודיות