ביטוח ליבול בבית אריזה כנגד נזקי זדון

להלן חוזה הביטוח לאבוקדו בעונה הנוכחית. 
החוזה בפורמט של PDF.
לטפסי הרשמה לביטוח יבולים בבית אריזה כנגד נזקי הצתה בזדון
פתיחת תפריט הנגישות  
(ESC) סגירת חלון הנגישות X דלג אל איזור התוכן (F10) טקסט מוגדל  גודל טקסט רגיל  הפעלה או ביטול של מצב ניגודיות