קנט מחדשת את ביטוח הבקר והצאן לשנת 2021

קנט שילמה למעלה מ-18.5 מיליון ₪ עבור פינוי וכילוי של כ-40,000 פגרי בקר וצאן בשנת 2020

 
קישור לסרט בקר: https://www.youtube.com/watch?v=BXKfqSBVB0E


ענף הבקר, ובכלל זה הבקר לחלב, למרעה ולמפטמות, תופס מקום של כבוד בחקלאות הישראלית. משק החלב הפך למודרני ומתוחכם. מכוני החליבה הינם דוגמא לשיאי הטכנולוגיה כאשר כל הליך גידול הפרה וההגעה לתפוקות הגדולות הינו כיום תהליך ממוחשב ומאפשר תפוקה אופטימלית מכל פרה. גם עדרי הבקר במרעה עברו שינויים רבים בעשרות השנים האחרונות מפרת ה'בלדי' דרך מכלואים גנטיים שונים לצורך שיפור תכונות הבקר. במקביל להתפתחות הענף, חלה התפתחות מתמדת גם בתוכניות הביטוח של קנט ומדי שנה החברה מקפידה להתחדש בתכניות הביטוח מתוך מטרה לאפשר למגדלים להתמודד עם הנזקים השונים הכרוכים בתחום. הביטוח שהשתכלל במהלך השנים, בהתאם לדרישות שעלו מהשטח ומהתנאים המשתנים, מעניק כיום למגדל הגנה אופטימלית ממרבית גורמי הנזק: ממחלות שונות, מתמותה, גניבה ואובדן תפוקת חלב לתקופה מוגבלת ומפסילת הבקר בבתי המטבחיים. בנוסף, הביטוח נותן מענה גם לבעיות איכות הסביבה הכרוכות בפגרי הבקר ומכסה את הוצאות הפינוי והכילוי.
בשנה החולפת ביצעה קנט כ-35,000 פינויים של פגרי בקר, בענפים השונים, בעלות כוללת של למעלה מ-18 מיליון ש"ח. כך עולה מנתוני קנט, על רקע חידוש ביטוחי הבקר לשנת 2021. במקביל, קנט שילמה כ-חצי מיליון ש"ח עבור פינוי של למעלה מ-4,000 פגרי צאן. יצויין כי בהתאם לתיקון לתקנות מחלות בעלי חיים, שאושר בכנסת בשנת 2014, כל מגדלי הבקר מחויבים בהסדר תקף לפינוי  פגרי בקר לאתר פינוי וכילוי.
 
בקר לחלב ברפתות – במסגרת חידוש הביטוח לשנת 2021, מועצת החלב תרכוש ביטוח פינוי וכילוי לכלל מגדלי הבקר לחלב ברפתות להם יש מכסת חלב כדין. הביטוח יהיה בתוקף עד סוף חודש מאי 2021, ולכן עד למועד זה על המגדל לרכוש ישירות בקנט ביטוח שיהיה תקף עד סוף שנת 2021. הביטוח יאפשר לכל יצרן חלב פינוי מסודר של פגרים ממשקו כנדרש על פי חוק ובכך יסייע בשמירה על בריאות העדר ואיכות הסביבה. בנוסף, מועצת החלב הגדילה את השתתפותה בדמי הביטוח ובכך הוזילה לחקלאים את דמי הביטוח. יודגש כי הביטוח אינו כולל פינוי וכילוי עגלים שמקורם מרפת החלב ונמצאים במפטמה. על מגדל שברשותו מפטמות עם עגלים שמקורם מרפת החלב לרכוש גם עבורם ביטוח פינוי וכילוי.
 קנט מרחיבה את ביטוח פינוי וכילוי ומאפשרת למגדלים לרכוש, ישירות בחברה, ביטוח תמותות וגניבות. הביטוח מעניק למגדלים כיסוי מפני תמותה, שחיטה דחופה וגניבה של הבקר בעדר. בכך מתאפשרת למגדלים רשת ביטחון והגנה מירבית מפני אירועים בלתי צפויים העלולים לגרום לנזקים כלכליים כבדים. במסגרת חידוש הביטוח הוגדלה ההנחה המירבית בגין היעדר תביעות ל- 25%. החל מעונת 2022 ניתן יהיה לצבור עד 30% הנחה.


ביטוח בקר במפטמות – ביטוח פינוי וכילוי לעדר במפטמה, מיום לידתו, יעשה גם השנה ישירות בקנט, כאשר כל מגדל בקר במפטמות שברשותו עגלים שמקורם מרפת החלב יידרש לרכוש ביטוח לפינוי וכילוי ישירות מקנט. בביטוח בקר שמקורו מרפת החלב גבול האחריות לפינוי וכילוי של פגרים יהיה 10% מהכמות המבוטחת. כבכל שנה, תנאי בסיס לביטוח הוא שהבקר המבוטח יהיה מסומן על פי חוק ועל המגדל לבטח את כלל העגלים בעדר הבקר לבשר במפטמה.

ביטוח בקר במרעה - תכנית הביטוח תוכננה ופותחה מתוך מודעות והכרה בצורך למתן פתרון לצמצום אוכלוסיית בעלי החיים הטורפים וכן מתוך הכרה בחשיבות השמירה על איכות הסביבה וכוללת פינוי וכילוי של הפגרים. השתתפות הממשלה ב- 80% מדמי הביטוח מאפשרת הצטרפות לביטוח במחיר נמוך במיוחד של 12 ₪ בלבד לראש.  גם השנה, חידוש הביטוח מהווה תנאי מקדים לקבלת תמיכה לשמירה על שטחים פתוחים ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר.
 
ביטוח צאן
במקביל,  קנט מחדשת גם את ביטוח פינוי וכילוי פגרי הצאן במקרה של תמותה בעדר. הביטוח כולל את  כל עדר העזים, הכבשים, התיישים והאיילים לחלב ולבשר, מיום לידתם ואילך על-פי מצבת העדר של כל מבוטח. תוכנית הביטוח לפינוי וכילוי פגרי צאן גובשה בשיתוף משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ארגוני מגדלי הצאן וקנט, ומטרתה לאפשר פינוי מסודר במקרה של תמותה בעדר לצורך שמירה על איכות הסביבה, שמירה על בריאות העדר, מניעת מפגע תברואתי ושמירה על בריאות הציבור. בשנה החולפת בלבד בוצעו במסגרת תכנית הביטוח כ-4,100 פינויים של פגרי צאן וקנט עבורם  שילמה קנט למתקני הכילוי קרוב לחצי מליון ש"ח.
 
הביטוח כולל כיסוי של עלויות הפינוי והכילוי של הצאן כאשר התשלום עבור הוצאות הפינוי והכילוי מתבצע על-ידי קנט ישירות למתקן, ללא עלות נוספת מצד המגדלים. דמי הביטוח יעמדו השנה על 12 ש"ח לכל ראש של כבשה או עז ויכללו את כל בני הצאן בעדר. גבול האחריות לפינוי וכילוי של פגרים יעמוד על 10% מכמות האימהות בעדר המבוטח.


 
פתיחת תפריט הנגישות  
(ESC) סגירת חלון הנגישות X דלג אל איזור התוכן (F10) טקסט מוגדל  גודל טקסט רגיל  הפעלה או ביטול של מצב ניגודיות