בקר מפטמות

ענף הבקר, ובכלל זה הבקר למפטמות, תופס מקום של כבוד בחקלאות הישראלית.
 
הבשר הטרי בישראל מגיע מעדר הבקר לחלב ומעגלים צעירים שיובאו מחו"ל לצורך פיטום בארץ.
על מנת לתמוך בחקלאים ולצורך שמירה על איכות הסביבה ומניעת הגעת בשר פיגולים לשוק, גובשה תוכנית ביטוח בקנט בשיתוף משרד החקלאות ופיתוח הכפר שמטרתה לתת מענה ביטוחי מקיף, שקט נפשי ורשת ביטחון כלכלית מלאה למגדל.
אנו בקנט מציעים ביטוח פינוי וכילוי במקרה של תמותה -  הביטוח מכסה את הוצאות הפינוי והכילוי של הפגרים.
 
תנאי בסיס לביטוח הוא שהבקר המבוטח יהיה מסומן על פי חוק ועל המגדל לבטח את כלל העגלים בעדר הבקר לבשר במפטמה.

תקופת חוזה הביטוח היא בין ה-1 בינואר ל-31 בדצמבר

 
פתיחת תפריט הנגישות  
(ESC) סגירת חלון הנגישות X דלג אל איזור התוכן (F10) טקסט מוגדל  גודל טקסט רגיל  הפעלה או ביטול של מצב ניגודיות