בחמש השנים האחרונות פיצתה קנט את מגדלי הכותנה בלמעלה מ-14.5 מיליון ש"ח

המועד האחרון להצטרפות לביטוח במסלול מורחב הינו 15.7.2021

השנה האחרונה הייתה שנה מאתגרת לכלל הענפים במשק, לאור משבר הקורונה, אולם לענף גידולי הכותנה הייתה זו שנה מאתגרת במיוחד. המשבר העולמי והירידה הכלל עולמית החדה בביקושים לחדרי מלון, לקרוזים ובקניות בקניונים הביאו לירידה בביקושים לכותנה ותוצריה. על פי נתוני המועצה לייצור ושיווק כותנה בישראל, בשנה החולפת נזרעו בישראל כ-30,000 דונמים של כותנה בלבד, זאת לעומת כ-100,000 דונם שנזרעו בשנת 2015. עם תחילת צאתו של העולם ממשבר הקורונה, ותחילת החזרה לפעילות הכלכלית, נראה כי גם בענף הכותנה מתחילה התאוששות והצפי הוא לעליה בביקושים ובמחירים.

אולם, גם אם משבר הקורונה, ובמיוחד בישראל, נמצא ברובו מאחורינו, אנו עדיין בעיצומו של משבר האקלים (ויש האומרים שרק בתחילתו). בשנים האחרונות אנו עדים לכך שמזג האוויר הופך לקיצוני יותר, לבלתי צפוי ומאופיין באירועים נקודתיים ועוצמתיים מאוד המסבים לחקלאות נזקים כבדים בזמן קצר. אירועים אלה לא פוסחים על גידולי הכותנה. מנתוני קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, עולה כי בחמש העונות האחרונות, פיצתה קנט את מגדלי הכותנה בסכום של מעל ל-14.5 מיליון ₪, רובם כתוצאה מאירועי אקלים חריגים וגשמים.

בימים אלה החלה ההרשמה לביטוח כותנה מורחב. זאת לאחר שמועצת הכותנה רכשה גם השנה למגדליה ביטוח כותנה בסיסי לעונת 2021. גביית דמי הביטוח ותשלום תגמולי הביטוח (הן במסלול הבסיסי והן במסלול המורחב), מתבצעים באמצעות מועצת הכותנה.

הביטוח המורחב מאפשר לרכוש כיסוי המעניק פתרון טוב יותר לנזקים כמותיים לכל חלקה בנפרד בהתאם לפוטנציאל היבול שלה וללא תלות ביבול הממוצע הרב שנתי. במקרה של נזק כמותי, יבחן הנזק בכל חלקה ניזוקה אל מול יבול הסיבים אותו בחר המגדל לבטח ובמגבלת פוטנציאל היבול בפועל ולא מול היבול הממוצע הרב- שנתי. כמו כן, הגדלת היבול המבוטח מעניקה הגנה על מלוא היבול הצפוי בכל חלקה בקרות נזק איכותי.

המועד האחרון להצטרפות לביטוח במסלול מורחב הינו 15.7.2021, בתנאי שלא ארע מקרה ביטוח כלשהו עד מועד זה.

חוזה ביטוח כותנה
טפסי ביטוח כותנה
פתיחת תפריט הנגישות  
(ESC) סגירת חלון הנגישות X דלג אל איזור התוכן (F10) טקסט מוגדל  גודל טקסט רגיל  הפעלה או ביטול של מצב ניגודיות