כללי

להלן טופס הנחיות לפעולות שיש לבצע לאחר קרות הנזק.
הטופס הינו בפורמט של PDF.
פתיחת תפריט הנגישות  
(ESC) סגירת חלון הנגישות X דלג אל איזור התוכן (F10) טקסט מוגדל  גודל טקסט רגיל  הפעלה או ביטול של מצב ניגודיות