מדגה

גידול דגים בבריכות החל בישראל כבר בשנות השלושים. הבריכות הראשונות הופיעו במפרץ חיפה ובמשך השנים התפשטו למישור החוף, עמק הירדן ועוד. פיתוח שיטות גידול מתוחכמות ומכלואים שטופחו בישראל, הביאו לענף המדגה שיאים עולמיים נכבדים בתפוקת הבריכות. עם זאת, ענף המדגה כמו שאר ענפי החקלאות, סובל בשנים האחרונות מבעיה של ירי דה ברווחיות ומחסור הולך וגובר במים. בעיות אלו הובילו לגידול דגים באמצעות שיטות אינטנסיביות ומתועשות, המאפשרות לצמצם את השימוש במים.

ביטול השיווק המשותף בענף המדגה בשנת 2000, היווה נ קודת מפנה חשובה בביטוח. בעקבות זאת שינינו את שיטת הביטוח, והיא מתבססת על קביעת גבול אחריות לכל בריכה בהתאם לסוגה.
דג הבריכות העיקרי הוא הקרפיון, אולם במשך השנים גדל ההיצע גם לדגי אמנון, בורי, שמך ועוד, שקהל צרכניהם גדל והולך.

אנחנו מבטחים את דגי הבריכות הנ"ל הרגישים למחלות ומזיקים (וירוס הקרפיונים גרם בשנים האחרונות לתמותות בהיקפים גדולים), לקרה ולמפגעים כמו: חוסר חמצן במים ופריצת דפנות בריכות בגלל שיטפונות או בעלי חיים.

תקופת חוזה הביטוח היא בין ה-1 ביולי ל-30 ביוני.

לחוזה ביטוח מדגה
לטפסי הרשמה לביטוח מדגה
פתיחת תפריט הנגישות  
(ESC) סגירת חלון הנגישות X דלג אל איזור התוכן (F10) טקסט מוגדל  גודל טקסט רגיל  הפעלה או ביטול של מצב ניגודיות