דף הבית חדשות קנט שילמה כ-18 מיליון ₪ עבור פינוי וכילוי של למעלה מ-34,000 פגרי בקר בשנת 2021

קנט שילמה כ-18 מיליון ₪ עבור פינוי וכילוי של למעלה מ-34,000 פגרי בקר בשנת 2021

23.12.2021
קטגוריה : חדשות

במסגרת חידוש הביטוח המורחב לבקר לחלב ברפתות כנגד תמותות וגניבות  תינתן תוספת פיצוי של 20 ש"ח עבור אובדן תפוקת החלב לכל פרה חולבת במקרה נזק כתוצאה מקדחת קיקיונית לעדר מחוסן מגדלים חדשים שיצטרפו לביטוח יוכלו ליהנות מהנחת היעדר תביעות בגובה 15%

בשנה החולפת ביצעה קנט למעלה מ-34,000 פינויים של פגרי בקר בענפים השונים, בעלות כוללת של כ-18 מיליון ש"ח. כך עולה מנתוני קנט, על רקע חידוש ביטוח בענפי הבקר לשנת 2022. מהנתונים עולה כי בענף הבקר לחלב ברפתות בוצעו למעלה מ-26,000 פינויים (כולל ברוצלה), בענף הבקר במרעה בוצעו למעלה מ-3,000 פינויים ובענף הבקר במפטמות בוצעו כ-4,700 פינויים. יצוין כי בהתאם לתיקון לתקנות מחלות בעלי חיים, שאושר בכנסת בשנת 2014, כל מגדלי הבקר מחויבים בהסדר תקף לפינוי  פגרי בקר לאתר פינוי וכילוי.

בקר לחלב ברפתות – במסגרת חידוש הביטוח לשנת 2022, מועצת החלב תשתתף בפרמיות ביטוח פינוי וכילוי לכלל מגדלי הבקר לחלב ברפתות להם יש מכסת חלב כדין, רכישת הביטוח תעשה ישירות בקנט על-ידי המגדל. הביטוח יאפשר לכל יצרן חלב פינוי מסודר של פגרים ממשקו כנדרש על פי חוק ובכך יסייע בשמירה על בריאות העדר ואיכות הסביבה.

בנוסף, קנט מאפשרת למגדלים לרכוש, ישירות בחברה, ביטוח תמותות וגניבות. הביטוח מעניק למגדלים כיסוי מפני תמותה, שחיטה דחופה וגניבה של הבקר בעדר. במסגרת חידוש הביטוח לבקר לחלב ברפתות הוכנסו השנה שורה של שיפורים: תינתן תוספת פיצוי של 20 ש"ח עבור אובדן תפוקת החלב לכל פרה חולבת במקרה נזק כתוצאה מקדחת קיקיונית לעדר מחוסן. בנוסף, מגדלים חדשים שיצטרפו לביטוח יוכלו לקבל הנחת היעדר תביעות בגובה 15%. בקנט מציינים כי ביטוח זה אפשרי רק עבור מגדלים שהעדר שלהם יהיה מבוטח במסגרת ביטוח פינוי וכילוי בקר לחלב ברפתות במשך כל השנה.

להרשמה לביטוח בקר לחלב ברפתות

ביטוח בקר לבשר במפטמות – קנט מציעה ביטוח פינוי וכילוי לעדר במפטמה, שמקורו מעדר החלב, ממרעה ומיבוא. הביטוח נרכש ישירות בקנט, כאשר כל מגדל בקר במפטמות שברשותו עגלים שמקורם מרפת החלב יידרש לרכוש ביטוח פינוי וכילוי. בביטוח בקר שמקורו מרפת החלב גבול האחריות לפינוי וכילוי של פגרים יהיה 10% מהכמות המבוטחת. כבכל שנה, תנאי בסיס לביטוח הוא שהבקר המבוטח יהיה מסומן על פי חוק ועל המגדל לבטח את כלל העגלים בעדר הבקר לבשר במפטמה.

בנוגע לביטוח עדר שמקורו מיבוא, על פי התיקון שנעשה בתקנות למחלות בעלי חיים, ההוראות הנוגעות לכלל יבואני ומגדלי הבקר, מסדיר גם את פינוי פגרי הבקר וכולל דרישה להסדר פינוי הפגרים. יצוין כי כל יבואן בקר נדרש לרכוש ביטוח לפינוי וכילוי ישירות מקנט כדי לענות על דרישות פינוי עגלי היבוא.

להרשמה לביטוח בקר לבשר במפטמות

ביטוח בקר לבשר במרעה – תכנית הביטוח תוכננה ופותחה מתוך מודעות והכרה בצורך למתן פתרון לצמצום אוכלוסיית בעלי החיים הטורפים וכן מתוך הכרה בחשיבות השמירה על איכות הסביבה וכוללת פינוי וכילוי של הפגרים. השתתפות הממשלה ב- 80% מדמי הביטוח מאפשרת הצטרפות לביטוח במחיר נמוך במיוחד של 12 ₪ בלבד לראש.  גם השנה, חידוש הביטוח מהווה תנאי מקדים לקבלת תמיכה לשמירה על שטחים פתוחים ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

להרשמה לביטוח בקר לבשר במרעה

צרו איתנו קשר

    * שם פרטי
    * שם משפחה
    * טלפון
    *
    * הודעה