דף הבית חדשות קנט שילמה למגדלי זיתי השמן כ-11 מיליון ש"ח בשנת 2021 - מרבית הנזקים בשנה החולפת נבעו ממחסור ביבול כתוצאה מהחורף החם

קנט שילמה למגדלי זיתי השמן כ-11 מיליון ש"ח בשנת 2021 – מרבית הנזקים בשנה החולפת נבעו ממחסור ביבול כתוצאה מהחורף החם

21.02.2022
קטגוריה : חדשות

על פי נתוני משרד הכלכלה,  צריכת שמן הזית לנפש בישראל עלתה בכ-30% בעשור האחרון. הישראלי צורך בממוצע כ-3 ליטרים של שמן זית מדי שנה. אולם, בשנה החולפת היינו עדים לירידה משמעותית בהיקף התוצרת של עצי הזית בישראל. זאת, בעיקר, בשל השילוב בין אופי גידולו הסרוגי של עץ הזית ושל חורף חם יחסית, שהחל בתקופה ארוכה של עצירת גשמים. המחסור במנות קור פגע בהיקפי התוצרת של ענפים חקלאיים רבים  ובכללם הזיתים. מנתוני קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות עולה כי בשנה החולפת פיצתה הקרן את מגדלי זיתי השמן בכ-11 מיליון ש"ח. משבר האקלים והנזקים הנגרמים בשל מזג אוויר קיצוני ובלתי צפוי עלולים להחריף בשנים הבאות ולגרום למגדלים נזקים כבדים אף יותר.

בימים אלה קנט מחדשת את הביטוח לזיתי השמן.  בשל אופי הגידול, הביטוח  הינו  דו שנתי לשנים 2022-2023.

גם השנה ניתן יהיה לבחור באחת משתי רמות ביטוח בביטוח נזקי טבע ובביטוח אסונות טבע הנבדלות זו מזו בסכום הפיצוי למגדל בעת נזק.

ביטוח נזקי טבע מכסה נזק כמותי ואיכותי לפרי טרם מסיק שנגרם באופן ישיר בעקבות שיטפון, ברד, סערה, קרה ושרב. היבול המבוטח הינו יבול נורמטיבי לפי סוג הכרם וגילו עבור כל תקופת הביטוח, למעט בכרם שלחין בו ניתן להגדיל את היבול המבוטח ללא צורך בהוכחת שיווקים קודמים. נזק כמותי יקבע על פי קביעת מעריך הנזקים מטעם המבטח וסוג הכרם. נזק איכותי יקבע על פי קביעת המעריך בהתאם לרמת הביטוח. על מנת לקבוע את גובה הנזק תתבצע, לפני תחילת המסיק, הערכת נזק בה יקבע המעריך את כמות יבול הזיתים שנותרה למסיק בכל אחת מהחלקות הניזוקות. ההשתתפות העצמית תעמוד על 3% מהיבול המבוטח בשטח הניזוק, למעט מקרה ביטוח כתוצאה מסיכון סערה בו שיעור ההשתתפות העצמית הינו 5% מהיבול המבוטח בשטח הניזוק.

ביטוח אסונות טבע לכרמים מניבים ושאינם מניבים מכסה נזק כמותי לפרי בעקבות אירוע אקלימי שאינו מכוסה בביטוח נזקי טבע וכן אירוע מחלה או תקיפת מזיקים בהיקף אזורי בלבד. הביטוח מכסה גם נזק לעצים בעקבות קרה, ברד, סערה, שלג, שרב ושיטפון. רכישת ביטוח אסונות טבע מותנית ברכישת ביטוח נזקי טבע ומומלץ לבטח כרמים לא מניבים בסמוך לנטיעה בכדי לקבל כיסוי מלא לכרם. היבול המבוטח בכרמי בעל נקבע מראש עבור כל תקופת הביטוח לשתי עונות הגידול יחד, לפי היבול הנורמטיבי, סוג וגיל הכרם. בכרמי שלחין היבול המבוטח הוא היבול הנורמטיבי לפי סוג וגיל הכרם, לכל עונה בנפרד. ניתן להגדיל מראש את היבול המבוטח לשתי העונות ע"י הצגת נתוני שיווק בארבע העונות הרצופות החל מעונת 2017 וכלה בעונת 2020, בכפוף לאישור קנט. השנה עודכן היבול המבוטח למבוטח לו אירעו 2 תביעות ומעלה במהלך 6 העונות האחרונות.

במקרה של חוסר יבול כתוצאה מאירוע אקלימי, תגמולי הביטוח בכרמי בעל ישולמו למגדלים להם אירע חוסר יבול של שתי עונות הגידול יחד ובחינת מקרה הביטוח ליבולים תעשה על בסיס הערכת יבולים מדגמית אזורית ועל סמך יבול שתי עונות גידול יחד. בכרמי שלחין, תגמולי הביטוח ישולמו למגדלים להם אירע חוסר יבול גם של עונת גידול אחת. שיעור ההשתתפות העצמית באסונות טבע ליבולים הוא 30% מהיבול המבוטח של כל השטח המבוטח. יצוין כי פרמיית המינימום למגדל בביטוח אסונות טבע לכרמים מניבים תהיה 100 ₪.

לחוזה ביטוח וטפסי הצטרפות לביטוח

כניסה לאיזור אישי

* ח.פ / ת.ז
* טלפון נייד

קיימת אפשרות להגדיר סיסמא קבועה להתחברות + ניהול לשינוי סיסמא באיזור האישי

* הזינו קוד שקבלתם ב-SMS
* הזן את הקוד שנשלח למייל שלך
* שם משתמש
* סיסמא

זיהוי נכשל