דף הבית חדשות קנט תשלם למגדלי העופות כ-20 מיליון ₪ עבור נזקי השנה החולפת

קנט תשלם למגדלי העופות כ-20 מיליון ₪ עבור נזקי השנה החולפת

13.01.2022
קטגוריה : חדשות

השנה החולפת עמדה, לצערנו, אף היא בסימן הקורונה. אם חשבנו שהנושא מאחורינו, זן האומיקרון עלול לשנות את כל מה שהכרנו עד כה. עבור מגדלי העופות, סיומה של שנת 2021 עמד בסימן נגיף אחר – שפעת העופות. ההשלכות החמורות של התפרצות המחלה העלו למודעות, שוב, את האתגרים עימם הם נאלצים להתמודד ועם תופעות העלולות לגרום ללולים לנזקים כבדים, ומהירים.

מנתוני קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, עולה כי עבור נזקי השנה החולפת החברה החברה  תשלם כ-20 מיליון ש"ח למגדלי העופות, ובכלל זה עבור נזקי מחלות כגון סלמונלה וניוקאסל. היקף הנזקים ממחיש את חשיבות הביטוח הבסיסי שרוכשת המועצה לענף הלול עבור המגדלים. תוכנית הביטוח תוכננה ופותחה מתוך מודעות והכרה בצרכים הייחודיים של הלולנים והיא מאפשרת הגנה טובה יותר וייצוב מהותי בהכנסות במקרה של נזק.

במסגרת חידוש הביטוח לשנת 2022, המועצה לענף הלול רכשה ביטוח בסיסי בקנט עבור המגדלים הכולל את שלוחות הפטם וההטלה כאשר השנה עודכנו טבלאות התעריף היומי בשלוחת ההטלה.

בשלוחת הפטם המגדלים יוכלו להרחיב את הביטוח ישירות בקנט תוך הקטנת ההשתתפות העצמית והגדלת סכומי הפיצוי. במסגרת הביטוח המורחב, שיעור ההנחה בגין העדר תביעות יכול להגיע עד ל-40% בביטוח המורחב שלא תבעו בשנים האחרונות בקנט.

בנוגע לביטוח תרנגולי ההודו לפיטום, המועצה לענף הלול רכשה בקנט ביטוח בסיסי בקנט לכלל המגדלים  וניתן לרכוש ביטוח מורחב ישירות בקנט. הנחת העדר תביעות, שיכולה להגיע עד ל-30%, תינתן בביטוח המורחב בלבד.

ביטוח הפטם, ההטלה ותרנגולי ההודו לפיטום אינו כולל כיסוי למחלת הניוקאסל או הסלמונלה לעונת 2022. עבור מחלות אלה המועצה לענף הלול רכשה בקנט ביטוח בסיסי עבור כלל המגדלים. במסגרת שני הביטוחים, קנט תפעיל קבלנים שיבצעו את פעולת המתת העופות בלולים בתיאום של השירותים הווטרינריים וכן תדאג לפינוי הפגרים, הרפד, התערובת והביצים ולניקיון וחיטוי הלולים.

בביטוח כנגד סלמונלה, דמי הביטוח אותם ישלם המגדל מהווים 65% מעלות הפרמיה, והיתרה תשולם ע"י הממשלה. דמי הביטוח לתרנגולי הודו לפיטום (אימון) יעמדו השנה על 0.25 אגורות (במקום 1 אגורות) ודמי הביטוח עבור תרנגולי הודו לפיטום (פיטום) יעמדו על 0.90 אגורות.

הביטוח הבסיסי כנגד מחלת הניוקאסל נועד לתת מענה מקיף עבור נזקי המחלה וכולל מנגנון כילוי ופינוי ומנגנון פיצוי ללולן.  דמי הביטוח אותם ישלם המגדל מהווים 20% מדמי הביטוח ואילו יתרת דמי הביטוח בשיעור של 80% תשולם על ידי הממשלה. הביטוח כולל כיסוי ביטוחי להמתת העופות במקרה של צו המתה שיינתן על ידי השירותים הווטרינריים. במסגרת חידוש הביטוח השנה חלה הוזלה בדמי הביטוח לעוף בתרנגולי הודו לפיטום (אימון)  – 1.2 אגורות במקום 5 אגורות ובתרנגולי הודו לפיטום (פיטום) – 4.3 אגורות.

בהקשר של חידוש ביטוחי ענף הלול, ראוי להדגיש כי אחת ההוצאות הכבדות של המגדלים היא על הלול עצמו ועל המערכות המותקנות בו. מערכות שפגיעה בהן עלולה לגרום לנזקים כלכליים משמעותיים למגדלים. לכן,  קנט עושה מאמצים רבים לשיפור כלי ההגנה המוצעים למגדלים לשם שמירה על המערכות המותקנות בלולים, ומציעה כיסוי ביטוחי רחב בפרמיות מוזלות. התכנית מציעה השלמה לביטוח הלול ונותנת כיסוי לתמותת עופות ולמבני הלול וציודם כתוצאה מאש ופגיעה תאונתית, העשויים לגרום לנזקים כספיים גבוהים למגדל כפי שנוכחנו בעבר. בכלל זה פיצוי כנגד תמותה בלול עקב נזקי אש, עשן או עקב פגיעה תאונתית שגרמה לכשל במערכות הלול או עקב מקרה ביטוח לרכוש המבוטח כתוצאה מברד, סערה, שיטפון או שלג. הביטוח כנגד נזקי אש ופגיעה תאונתית בלולים כולל סכומי הפיצוי מותאמים למחירי השוק  תמורת פרמיה נמוכה כאשר השנה קנט מציעה הנחה בגין העדר תביעות, הנחה היכולה להגיע עד ל-30% למגדלים המבטחים ברצף בביטוח המורחב שלא תבעו בשנים האחרונות בקנט.

צרו איתנו קשר

    * שם פרטי
    * שם משפחה
    * טלפון
    *
    * הודעה