ביטוח הצפות בקעת בית נטופה 2024

26.03.2024
קטגוריה : ארכיון

הרשויות המקומיות סחנין, עראבה ובועיינה נוג'ידאת, רכשו פוליסה בקנט המבטחת את החקלאים כנגד נזקי הצפות בשטחים החקלאיים בבקעת בית נטופה.

ע"פ נתוני השירות המטאורולוגי התקיימו השנה התנאים לפיצוי עבור הצפות של שטחים חקלאיים בבקעת בית נטופה.

חקלאים אשר מגדלים בפועל בשטחי הבקעה המשויכים לאחת משלוש המועצות המקומיות לעיל, ומעוניינים בפיצוי, מוזמנים למלא את הטופס הבא:

טופס בקשה לפיצוי ביטוח הצפות

ולהחזירם לקנט באמצעות כתובת דואר אלקטרוני kanat@kanat.co.il וזאת לא יאוחר מיום 15.4.24.

הטפסים שיועברו עד למועד הנ"ל ייבחנו ובהתאם תיקבע הזכאות לפיצוי כאמור בחוזה הביטוח.

 

זיהוי נכשל