דף הבית אודות

אודות

אודות קנט

אנחנו בקנט, פועלים בכדי לתת את המענה הטוב ביותר לצרכים האמיתיים של החקלאי. לשם כך אנו משקיעים בהתמדה בהרחבה של מגוון שירותי הביטוח והתאמתם לצרכים המשתנים של לקוחותינו.

המשק החקלאי של המאה ה21- הוא עסק כלכלי, המנוהל על ידי החקלאים ככל עסק אחר, והמתבסס על ייצור נכון ויעיל, שיווק, ניהול סיכונים, תחרותיות והתייעלות.

למרות ההתקדמות הרבה בטכנולוגיה ובתהליכי הייצור, הסיכונים העיקרים בחקלאות שלא כמו בשאר התעשיות היו ונשארו: מזג האוויר ואיתני הטבע. כולנו יודעים כי לנזקי טבע אין כללים. הם יכולים להופיע בכל עת, ופעמים רבות הם מופיעים שנה אחר שנה באותו אזור וגורמים נזקים כבדים לחקלאים. חקלאי מודרני נדרש לנהל סיכונים ואנחנו בקנט מאפשרים לחקלאים לרכוש כלים מתאימים לניהול הסיכונים.

קנט מבטחת את חקלאי ישראל ומספקת להם רשת ביטחון עסקית משנת .1967 הביטוח מאפשר לחקלאים לפתח הזדמנויות עיסקיות חדשות, מספק להם רשת בטחון המונעת פגיעה ביכולות הפיננסיות של המשק, משמש כבטוחה טובה להלוואות, מונע לחץ במקרה של התרעה על מזג אויר גרוע, והחשוב מכל, הביטוח מאפשר לחקלאים להיות עצמאיים בכל הנושא של הגנת עסקיהם בפני סיכוני הטבע.

אנחנו בקנט, פועלים בכדי לתת את המענה הטוב ביותר לצרכים האמיתיים של החקלאי. לשם כך אנחנו משקיעים בהתמדה בהרחבה של מגוון שירותי הביטוח והתאמתם לצרכים המשתנים של לקוחותינו.

המשימה החשובה שלנו בשנים הבאות היא להמשיך ולזהות את הצרכים המשתנים של החקלאות ולפתח בהתאם תוכניות ביטוח חדשות כדי לאפשר לחקלאים ניהול סיכונים נכון מדויק ובמחיר הנמוך ביותר האפשרי.

תחשוב עסקים תבטח קנט.

פרופיל החברה

אנחנו בקנט פועלים בתחום הביטוח כנגד נזקי טבע ומספקים רשת ביטחון לחקלאים בכל ענפי החקלאות הצמחיים ובעלי החיים תוך שיתוף פעולה עם הממשלה והארגונים החקלאיים השונים.

ענף החקלאות חשוף באופן מתמיד לנזקי טבע שעלולים להשמיד את מרבית היבולים ולגרום לאובדן הכנסה חמור למגדלים. עד אמצע שנות ה- 60 לא הייתה לחקלאי ישראל כל הגנה ביטוחית לכיסוי הנזקים שנגרמו להם כתוצאה מנזקי הטבע.

כדי לסייע לחקלאים בתחום זה, מינו שרי האוצר והחקלאות ב-1965 ועדה בינמשרדית, לבחינת שיטות של ביטוח הדדי בחקלאות. המלצות הועדה הובאו לפני הממשלה וזו החליטה בינואר 1967 להקים את "הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ".

החברה החלה לפעול בקיץ 1967 כחברת ביטוח ממשלתית עסקית, בה שותפים ממשלת ישראל ועוד 14 ארגונים חקלאיים שונים כמו המרכז החקלאי (התאחדות חקלאי ישראל), התאחדות האיכרים, האיחוד החקלאי, מועצת הייצור החקלאית וארגוני מגדלים.

בשנת 2003, בעקבות תהליך מיתוג שנועד לשפר את הקשר עם הלקוחות, עדכנו את שם החברה והיא נקראת כיום קנט.

תחום פעילות

אנחנו בקנט פועלים בתחום הביטוח כנגד נזקי טבע ומספקים רשת ביטחון לחקלאים בכל ענפי החקלאות הצמחיים ובעלי החיים תוך שיתוף פעולה עם הממשלה והארגונים החקלאיים השונים.

לקנט 80 עובדי מטה ועוד כ- 70 מעריכים מומחים בתחום נזקי הטבע.

כיום מבוטחים אצלנו כ- 10,000 לקוחות, ואנו נחשבים בין המובילים בעולם המערבי בפיתוח פתרונות ביטוחיים לענפי החקלאות השונים.

אנו מבטחים את רוב ענפי החקלאות : אבוקדו, אגוזי אדמה, אש ופגיעה תאונתית, בננות, בקר לחלב, בקר במרעה, בתי צמיחה, גפן-יין, דבש דבורים, הדרים, זיתי שמן, ירקות, כותנה, לול, מדגה, משתלות, פירות, פלחה, וצמחי נוי צאן.

קיימים אצלנו שני מסלולי ביטוח עיקריים בתחום נזקי הטבע. האחד הינו ביטוח בסיסי (ביטוח חובה) אותו רוכשים החקלאים באמצעות מועצת הייצור והשני הינו ביטוח מורחב (ביטוח רשות) אותו רוכשים החקלאים ישירות מאיתנו.

בשני המסלולים הסיכונים וסכומי הביטוח מוגדרים ומפורטים מראש בחוזה.

בנוסף לתוכניות הביטוח בתחום נזקי הטבע אנו מציעים לחקלאים בחלק מענפי החקלאות גם ביטוח כנגד אסונות טבע (ראה בהמשך).

מדי שנה אנו בוחנים את חוזי הביטוח, מעדכנים ומשפרים אותם בהתאם לצרכים המשתנים של החקלאים המבוטחים. השיפורים כוללים את הרחבת מגוון הגידולים והנזקים המבוטחים, הרחבת דרגות הכיסוי הביטוחי ופיתוח מנגנוני ביטוח חדשים.

הנזקים המבוטחים

עד לשנים האחרונות, היכולת לייצר יבולים חקלאיים נחשבה לסיכון הגדול ביותר לחקלאים. השיפור שחל בטכנולוגיה ובתהליכי הייצור הביאו לשינוי ולהגדלת היבול החקלאי. עם זאת, קיימים סיכונים עימם נאלצים החקלאים להתמודד.

הסיכון העיקרי הוא מזג האוויר ואיתני הטבע.

לנזקי טבע אין חוקים ואין כללים. הם יכולים להופיע בכל עת, פעמים רבות הם מופיעים שנה אחרי שנה באותו אזור וגורמים נזקים כבדים לחקלאים.

אנחנו בקנט, מכסים במרבית הענפים נזקי טבע ישירים הנגרמים כתוצאה מברד, קרה, סופה, שיטפון, שלג ושרב. כמו כן, בענפים מסוימים, הביטוח שלנו מכסה גם פגעי טבע אחרים, כמו גשמים מוקדמים הפוגעים ביבולי אגוזי האדמה והכותנה, או פגעים אחרים ומחלות, שהחקלאי אינו יכול להתמודד עימם באמצעים סבירים.

ביטוח אסונות טבע

בשנת 1989 חוקק חוק על פיו נקבע כי הממשלה תפצה חקלאים על נזקי אסון טבע שיארע כתוצאה מתופעה אקלימית חריגה. בחורף 1991/2 הכריזה הממשלה לראשונה על נזקים שארעו כתוצאה מ"אסון טבע". באותה שנה קנט ביטחה את מיעוט הסיכונים. מרבית הסיכונים שולמו ע"י המדינה במסגרת חוק אסונות טבע. מאז נאלצה הממשלה להתערב מספר פעמים. בין השנים 1992 ל-1998 פיצתה הממשלה את החקלאים שניזוקו כתוצאה מנזקי טבע שונים שלא היו מבוטחים בהסדרים מיוחדים בסכום כולל של 1.13 מיליארד ש"ח.

בשנת 1999 החליטה הממשלה באמצעות ועדת הכספים של הכנסת על אישור תוכנית ל"ביטוח אסונות טבע" באמצעות קנט. תוכנית זו באה להחליף את חוק אסונות טבע בחקלאות, שהונהג כאמור בשנת 1989.

תוכנית הביטוח החדשה שלנו נותנת כיסוי ביטוחי כנגד כל סיכוני האקלים שאינם מכוסים במסגרת ביטוח נזקי הטבע המסורתי, נזקי מחלות ומזיקים (בתנאי שהם בהיקף אזורי) ונזקי טבע חמורים לעצים.

התוכנית הנ"ל מופעלת בענף האבוקדו, בננות, הדרים, זיתי שמן, ירקות ופירות.

הצלחתה של תוכנית ביטוח אסונות טבע באה כתוצאה מהרחבת שיתוף הפעולה בין קנט ובין הממשלה. החל משנת 1999 הממשלה לא שלמה יותר באופן ישיר פיצוי בגין אסונות טבע לחקלאים. כל הנזקים בחקלאות נפתרו במסגרת ביטוח נזקי טבע ואסונות טבע שערכנו בשיתוף הממשלה התומכת בפרמיות החקלאים, כמקובל בעולם.

בשנים 1999 עד 2002 שילמנו במסגרת ביטוח אסונות טבע פיצויים בהיקף של כ-61 מיליון ש"ח.

איתנות פיננסית

האיתנות הפיננסית שלנו מאפשרת לנו להתמודד ביעילות עם נזקי הטבע ואסונות הטבע. במשך כל שנות פעילותינו, האיתנות הפיננסית שלנו באה לידי ביטוי גם כאשר התרחשו נזקי טבע ואסונות טבע חמורים על פני פריסה גיאוגרפית רחבה או לחלופין בשנים עוקבות. אנו מעניקים לחקלאים המבוטחים "ראש שקט" בידיעה מלאה שנעמוד בהתחייבותנו בכל מצב.

דמי הביטוח (הפרמיה)

חישוב דמי הביטוח (פרמיה) בביטוח נזקי טבע נעשה בנפרד לכל גידול ולכל שיטת גידול. דמי הביטוח מחושבים בהסתמך על התוצאות ההיסטוריות של כל גידול, עם דגש לעשר השנים האחרונות.

ההנחות שאנו נותנים למבוטחים בגין היעדר תביעות עשויות להגיע עד ל- 60% מסך דמי הביטוח.

הערכת נזקים

כללי הערכת הנזק שקופים וידועים לחקלאים מראש כך שהם יכולים לבחון כי ההערכה משקפת את הנזק שנגרם להם.

הגורם לנזק ושיעורו נקבעים על ידי המעריכים המקצועיים שלנו המבקרים בשטח. לאחר קבלת הודעת הנזק של החקלאים, בנוכחותם או בנוכחות נציגיהם. מעריכי הנזקים שלנו, כולם בעלי רקע חקלאי, עברו הכשרה מיוחדת לביצוע הערכות מדויקות ואמינות.

תגמולי הביטוח (פיצויים)

תגמולי הביטוח שאנו משלמים לחקלאים המבוטחים עשויים להגיע עד לגובה הוצאות הייצור של כל גידול מבוטח, בניכוי ההשתתפות העצמית.

הפיצויים משולמים לחקלאים הניזוקים לאחר בדיקת המעריך ורק אם מולאו כל סעיפי חוזה הביטוח.

בשנת 2014 הוגשו קרוב ל-11,000 תביעות על ידי החקלאים ושולמו פיצויים בסך של כ-259 מיליון ש"ח.

שנת 2015 הסתמנה כשנת שיא בה אירעו נזקים קשים בעיקר בעקבות נזקי ברד, סערה וקרה והוגשו קרוב ל-27,000 תביעות על ידי החקלאים. אנחנו בקנט שילמנו למעלה מ-521 מיליון ש"ח פיצויים.

שנת 2016 הייתה אף היא שנה בה אירעו נזקים חריגים בעקבות נזקי קרה ואירועי אקלים שונים והוגשו למעלה מ-15,000 תביעות. קנט שילמה בשנה זאת פיצויים בסך למעלה מ-320 מיליון ש"ח.

שנת 2017 הוגשו כ-10,000 תביעות ושילמנו פיצויים בהיקף של למעלה מ-233 מיליון ש"ח.

ועדת בוררות

במקרה של חילוקי דעות, הקמנו בקנט ועדת בוררות שתפקידה לאפשר למבוטחים בירור מהיר, יעיל וזול. הועדה כוללת יו"ר הממונה ע"י מנכ"ל משרד החקלאות, נציג מטעם המגדלים ונציג שלנו מקנט. החלטת הועדה היא סופית ומחייבת.

מוסדות קנט

האסיפה הכללית – אסיפת בעלי המניות מתכנסת אחת לשנה.

הדירקטוריון- מורכבת מדירקטורים מטעם בעלי המניות ממועצות ייצור וארגונים חקלאים וממספר זהה של דירקטור מטעם המדינה. תפקידי הדירקטוריון על פי דין כוללים בין היתר קביעת מדיניות כללית, אישור התקציב, התוויית תכנית פעולה שנתית ועוד.

ועדות הדירקטוריון:

וועדת הנהלה – הוועדה הוקמה על ידי הדירקטוריון לצורך קבלת דיווחים ממנכ"ל החברה, דיון וקבלת החלטות בעניינים שבהם הדירקטוריון רשאי להאציל לה סמכויותיו על פי הדין, וכן לצורך מתן המלצות לדירקטוריון בנושאים אחרים.

ועדת השקעות – הועדה הוקמה בהתאם לתקנון החברה לצורך פיקוח ובקרה על ניהול כספי העתודות האקטואריות של החברה והתוויית מדיניות ההשקעה הכללית של החברה להשקעת ההון העצמי וההתחייבויות הביטוחיות שאינן התחייבויות תלויות תשואה. הועדה מתכנסת אחת לחודש ומקבלת סקירות ודיווחים על מצב ההשקעות של החברה.

ועדת ביקורת – הועדה הוקמה בהתאם להוראות סעיף 29א לחוק החברות הממשלתיות. על פי הוראות סעיף 117 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 תפקיד הועדה לפקח על תהליכי הביקורת של החברה. הועדה מקבלת סקירות ממבקר הפנים של החברה ומקיימת דיונים בנושאי הביקורת וליקויי הביקורת של החברה. כמו כן, הועדה אחראית על אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור לפי סעיף 117 (2) לחוק החברות.

ועדת פרמיות – הועדה הוקמה על ידי הדירקטוריון לצורך פיקוח ואישור תעריפי פרמיית הביטוח המחושבים על ידי הנהלת החברה בשיתוף עם אקטואר החברה בעת חידוש חוזי הבטוח. הועדה מתכנסת מספר פעמים בשנה לפני חידוש חוזי הביטוח, ומקבלת סקירות ודיווחים לגבי אופן קביעת הפרמיות.

ועדת מאזן – הועדה הוקמה על ידי הדירקטוריון וחברים בה כל חברי הועדה הנם בעלי מיומנות חשבונאית – פיננסית, בתוספת דח"צ בעל מומחיות חשבונאית – פיננסית. תפקידה של ועדה זו הנה לדון ולאשר את נאותות הדוחות הכספיים של החברה, לפני שהללו מובאים לאישור במליאת הדירקטוריון של החברה.

ועדת סולבנסי – הועדה הוקמה על ידי הדירקטוריון בעקבות חוזר הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון בנושא. הועדה מתכנסת לפי הצורך.

עם הפנים לעתיד

אנו מחויבים להשתפר באופן מתמיד, להקשיב ללקוחותינו ולפעול לשיפור השירות עבורם.

אנו שוקדים לפתח מנגנוני ביטוח חדשים ומשוכללים ולהתאימן לצרכי החקלאות של המאה ה- 21 במטרה לספק ללקוחותינו החקלאים כלים ואפשרויות לנהל את הסיכונים הכרוכים בחקלאות באופן היעיל והטוב ביותר.

כניסה לאיזור אישי

* ח.פ / ת.ז
* טלפון נייד

קיימת אפשרות להגדיר סיסמא קבועה להתחברות + ניהול לשינוי סיסמא באיזור האישי

* הזינו קוד שקבלתם ב-SMS
* הזן את הקוד שנשלח למייל שלך
* שם משתמש
* סיסמא

זיהוי נכשל