אודות

אודות קנט

קנט פועלת מאז שנת 1967 במטרה להעניק רשת ביטחון לחקלאי ישראל במקרים של נזקי טבע ואקלים. קנט הוקמה כחברת ביטוח על ידי ממשלת ישראל בשיתוף 14 ארגונים חקלאיים, ביניהם המרכז החקלאי (התאחדות חקלאי ישראל), התאחדות האיכרים, האיחוד החקלאי, מועצת הייצור החקלאית, ארגוני מגדלים ועוד, והיא כוללת את ענפי החקלאות הצמחיים ובעלי החיים. תעשיית החקלאות שנחשבה למסורתית בעולם, השתנתה ללא היכר בעשור האחרון. העידן הטכנולוגי השימוש במשאבים, באנרגיה, שכלול ומיכון תהליכי הייצור וההשקיה ומיומנות ההון האנושי שיפרו ללא היכר את הייצור החקלאי והפכו אותו מלאו טק להייטק. אולם, למרות ההתקדמות הרבה – לטבע חוקים משלו והוא נותר הסיכון העיקרי על איכות וכמות היבול החקלאי. אירועים כמו אקלים קיצוני (סופה, ברד, שלג, שרב) או מפגעים תברואתיים כמו תקיפת מזיקים, התפשטות מגפות או שריפות, מהווים איום ממשי על החקלאים ופרנסתם.

הדבר נכון ביתר שאת בשנים האחרונות כתוצאה ממשבר האקלים וההתחממות הגלובאלית. מזג האוויר ברחבי העולם, ובישראל, הופך לקיצוני יותר, האירועים לעוצמתיים יותר ותופעות שבעבר נחשבו לנדירות, הופכות לתדירות. מדינות שונות ברחבי העולם סובלות מבצורות מתמשכות, התייבשות מאגרי מים, גלי חום וטמפרטורות ששוברות שיאים של מאות שנים. גם בישראל אנו עדים לשינוי בהיקף הנזקים ובאופיים כתוצאה מהמשבר. מעבר לפגיעה הכלכלית, משבר האקלים פוגע בביטחון המזון העולמי. אנו כבר עדים לתופעות של מחסור חמור ביבול חקלאי בסיסי ברחבי העולם ובכלל זה חיטה, סויה, אורז, תירס, קפה ועוד.  מחסור זה מדגיש שוב את חשיבות החקלאות הישראלית בכל הקשור לאספקה סדירה של מזון טרי ואת החשיבות הגבוהה באי תלות במקורות זרים.

בנוסף למשבר האקלים המשפיע על בטיחות המזון,  ההתחממות הגלובלית משפיעה לא רק על הגידולים הצמחיים השונים, אלא גם על גידולי בעלי החיים ובכלל זה הבקר, העופות והדגים. שינויים אלה גורמים, בישראל כמו גם במקומות אחרים ברחבי העולם, להתפרצויות של מחלות והתפשטות וירוסים שונים הפוגעים קשות בבעלי החיים ומסבים נזקים קשים למגדלים.

תפקידם של החקלאים המודרנים בשרשרת האספקה התרחב משמעותית וכעת הם נדרשים גם לנהל סיכונים ולצפות ככל האפשר את העתיד הנראה לעין. תפקידנו הוא לספק את הכלים הנכונים שיאפשרו לחקלאים לנהל סיכונים, לנצל הזדמנויות עסקיות חדשות, לזהות מגמות התייעלות ולהיעזר ברשת ביטחון שתגן על העסק שלהם מול סיכוני הטבע.

מספר החקלאים המבוטחים בקנט כבר חצה את רף ה-10,000 והמערך הביטוחי שלנו נחשב בין המתקדמים בעולם המערבי. הוא כולל את ענפי הגידול המובילים בישראל, ביניהם: אבוקדו, אגוזי אדמה, בננות, בקר לחלב, בקר במרעה, בקר למפטמות,  בתי צמיחה, גפן יין, דבש דבורים, הדרים, זיתי שמן, ירקות, כותנה, לול, מדגה, משתלות, פירות, פלחה, צמחי נוי, קנאביס רפואי וצאן. מדי שנה  מפוצים חקלאי ישראל במסגרת ביטוח נזקי הטבע שרכשו במאות מיליוני שקלים.

אנו מציעים שני מסלולי ביטוח עיקריים בתחום נזקי הטבע. האחד הינו ביטוח בסיסי אותו רוכשים החקלאים באמצעות מועצת הייצור והשני הינו ביטוח מורחב אותו רוכשים החקלאים ישירות מאיתנו. בשני המסלולים הסיכונים וסכומי הביטוח מוגדרים ומפורטים מראש בחוזה. בנוסף לתוכניות הביטוח בתחום נזקי הטבע, אנו מציעים לחקלאים בחלק מענפי החקלאות גם ביטוח כנגד אסונות טבע וביטוח הכנסה.

מדי שנה אנו בוחנים את חוזי הביטוח, מעדכנים ומשפרים אותם בהתאם לצרכים המשתנים של החקלאים המבוטחים. השיפורים כוללים את הרחבת מגוון הגידולים והנזקים המבוטחים, הרחבת דרגות הכיסוי הביטוחי ופיתוח מנגנוני ביטוח חדשים.

האיתנות הפיננסית שלנו מאפשרת לנו להתמודד ביעילות עם נזקי טבע ואסונות הטבע. במשך כל שנות פעילותינו, האיתנות הפיננסית שלנו באה לידי ביטוי גם כאשר התרחשו נזקי טבע ואסונות טבע חמורים על פני פריסה גיאוגרפית רחבה או לחלופין בשנים עוקבות. אנו מעניקים לחקלאים המבוטחים "ראש שקט ושקט נפשי" בידיעה מלאה שנעמוד בהתחייבויות שלנו בכל מצב.

 

חישוב דמי הביטוח והערכת נזק

הליך חישוב דמי הביטוח של קנט בביטוח נזקי טבע מתבצע בנפרד לכל גידול ולכל שיטת גידול, ומתבסס על נתונים כמותיים של כל גידול בעשר השנים האחרונות. בהליך זה גובה ההנחות שאנו מעניקים למבוטחים בגין העדר תביעות עשוי להגיע עד ל- 60% מסך דמי הביטוח.

גם הליך הערכת הנזק הינו שקוף וידוע מראש לכל מבוטח, כך שביכולתו של כל אחד לוודא שגובה ההערכה תואם לעלות הנזק. לאחר קבלת הודעת הנזק של החקלאים, מי שמבצע את הערכת הנזק הם מעריכים מקצועיים הפזורים ברחבי הארץ, רובם ככולם בעלי רקע חקלאי, שעברו הכשרה מיוחדת לביצוע הערכות מדויקות ואמינות.

 

זיהוי נכשל