ארכיון חוזי ביטוח

בחר שנה
בחר ענף
שם הקובץ תאריך העלאה הורדה
חוזה ביטוח ירקות 2024-25 pdf קובץ
חוזה צמחי נוי 2024-2025 pdf קובץ
חוזה ביטוח בתי צמיחה 2024-25 pdf קובץ
חוזה ביטוח בננות 24-25 pdf קובץ
חוזה משתלות 23-24 pdf קובץ
חוזה מדגה לעונת 24-25 pdf קובץ
חוזה אגוזי אדמה לעונת 2024 pdf קובץ
חוזה אבוקדו 2024-25 pdf קובץ
חוזה כותנה לעונת 2024 pdf קובץ

זיהוי נכשל