היקף גידולי האבוקדו ממשיך לצמוח – וגם הסיכונים הכלכליים עימם המגדלים נאלצים להתמודד: בשלוש השנים האחרונות פיצתה קנט את מגדלי האבוקדו בקרוב ל-100 מיליון ש"ח

31.03.2024
קטגוריה : ארכיון

על פי נתונים שפורסמו לאחרונה ב-Ynet, יבול האבוקדו צפוי לעמוד העונה על 250 אלף טון לעומת כ-150 אלף       ב-2023. עוד עולה כי ב-20 השנים האחרונות גדל היקף שטחי גידול האבוקדו בישראל מכ-40 אלף דונם בשנת 2004 לכ-140 אלף דונם כיום. קצב הגידול המהיר של שטחי גידול האבוקדו, והגידול בביקושים לפרי הן בישראל והן ברחבי העולם, מהווה הזדמנות כלכלית עבור המגדלים. אולם, ככל שההשקעות גדלות, גדל גם הסיכון הכלכלי. בעיקר כתוצאה מהתגברות נזקי מזג האוויר בשנים האחרונות והתגברות תופעות הקיצון הגורמות לנזקים משמעותיים לגידולי החקלאיים השונים. על פי נתוני קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, בשלוש השנים האחרונות פיצתה החברה את מגדלי האבוקדו בכ-98 מיליון ₪. מתוכם, כ-95 מיליון ₪ שולמו למבוטחים בביטוח המורחב.

 

כמדי שנה, גם לקראת עונת 2024-2025 מועצת הצמחים ענף הפירות רכשה ביטוח אבוקדו בסיסי כנגד נזקי טבע וכנגד אסונות טבע למטעים מניבים בלבד עבור מגדלים הרשומים במועצה. על מנת לתת כיסוי טוב יותר, וכפי שבא לידי ביטוי בהיקף הפיצויים ששולמו, קנט מציעה למגדלים לרכוש, ישירות בחברה, ביטוח מורחב. ההרשמה לביטוח מתחילה בימים אלה וכוללת שיפורים בחוזה. בכללם הוגדל סכום השיפוי בביטוח אסונות הטבע המורחב, ברמה ג', ל-3,200 ₪ לטון. חשוב לדעת גם כי במקרה של נזק למבוטחים במסלול המורחב, תגמולי הביטוח יועברו ישירות מקנט למגדל.

בביטוח אסונות הטבע המורחב למטעים מניבים ניתן יהיה להגדיל את היבול המבוטח בהתבסס על ממוצע השיווקים בשנים האחרונות ובכפוף לאישור קנט. כמו כן, ניתן לרכוש הרחבה לביטוח עבור מטע צפוף ישירות בקנט.  בנוסף, היות והמועצה רוכשת את הביטוח למטעים מניבים בלבד, ניתן לרכוש, ישירות בקנט, ביטוח גם עבור מטעים שאינם מניבים ובכך להגן על ההשקעות הגדולות. מומלץ לבטח מטעים לא מניבים בסמוך לנטיעה בכדי לקבל כיסוי מלא למטע.

במסגרת שיפור השירות, קנט עברה לדיוור ירוק והוא ישלח למגדלים בדואר אלקטרוני. במסגרת זו, ועל מנת למנוע ניירת מיותרת, קנט מבקשת ממגדלי ההדרים שטרם עדכנו את פרטי הדוא"ל והטלפון הנייד שלהם בקנט, לעשות זאת בהקדם.

 

לפרטים והצטרפות לביטוח

זיהוי נכשל