הפגיעה העולמית בגידולי גפן היין לא פוסחת על ישראל: קנט שילמה למגדלים כ-30 מיליון ₪ בחמש השנים האחרונות בגין נזקי מזג האוויר

08.02.2024
קטגוריה : ארכיון

על פי נתוני ארגון הגפן והיין הבינלאומי -OIV (International Organization of Vine and Wine)  שפורסמו בנובמבר האחרון, היקף ייצור היין העולמי בשנת 2023 צפוי להיות הנמוך ביותר ב-60 השנים האחרונות. זאת בשל פגיעה שנגרמה לגפנים ברחבי העולם כתוצאה מתופעות של מזג אוויר קיצוני שגרם, בין השאר, לבצורות מחד ולגלי קור וגשמים חזקים מאידך. גם מגדלי גפן היין בישראל סובלים מנזקים כבדים כתוצאה ממשבר האקלים. על פי נתוני קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, בחמש השנים האחרונות פיצתה קנט את מגדלי גפן היין בכ-30 מיליון ₪, מתוכם למעלה מ-12.5 מיליון ש"ח עבור נזקי מזג אוויר בשנה החולפת, שנה שהסבה נזקים כלכליים כבדים גם לשאר החקלאים בענפים השונים. גידולי גפן היין סבלו בשנה החולפת מאירועי ברד, חום ואירועים אקלימיים.  עיקר הנזק בגפן היין אירע בחודש אפריל, כאשר בחול המועד פסח התרחשו שני אירועים חריגים לתקופה שכללו ברד כבד. הברד פגע בפריחה וגרם בהמשך לחוסר יבול.  בהמשך השנה, במהלך יולי ואוגוסט, התרחש גל חום קיצוני שגרם אף הוא לנזקים משמעותיים.

בימים אלה החלה קנט בחידוש ביטוח גפן היין לעונת 2024. במסגרתו ניתן לבטח את הכרמים כנגד נזקי טבע וכנגד אסונות טבע.  ביטוח נזקי טבע, מתבסס על יבול נורמטיבי כאשר ניתן להגדיל את היבול המבוטח לכל זן וחלקה בנפרד על ידי הצגת נתוני השיווק. במקרה של נזק, חישוב תגמולי הביטוח וההשתתפות העצמית יעשו לכל זן וחלקה בנפרד וללא תלות ביבול ביתר החלקות.

ביטוח אסונות טבע לכרמים מניבים, מכסה נזקים אקלימיים שאינם מכוסים בביטוח נזקי טבע וכן נזקי מחלות ומזיקים לפרי שפגיעתם הינה בהיקף אזורי הגורמים לנזק כמותי ליבול. הביטוח מכסה גם אסונות טבע לגפנים וביטוח כנגד נגעי הסגר. הביטוח לכל זן בנפרד יתבסס על יבול נורמטיבי או על ממוצע היבולים, אך לא יותר מהיבול המבוטח במסגרת ביטוח נזקי טבע. ההצטרפות לביטוח אסונות טבע מותנית ברכישת ביטוח כנגד נזקי טבע.

יצויין כי ניתן לבטח את היבול, בשני הביטוחים, בסכומי פיצוי מירביים גבוהים יותר, ובכך להתאים טוב יותר את הביטוח לצרכים של כל מגדל. זאת בכפוף לאישור מראש של קנט.

בשל היקף הנזקים הגדול בשנים האחרונות, בקנט ממליצים לבטח גם כרמים לא מניבים, בסמוך לנטיעה. זאת בכדי לקבל כיסוי  מלא לנזקים אקלימיים העשויים להיגרם טרם הנבה.

במסגרת שיפור השירות, קנט עברה לדיוור ירוק והוא ישלח למגדלים בדואר אלקטרוני. במסגרת זו, ועל מנת למנוע ניירת מיותרת, קנט מבקשת מלקוחות שטרם עדכנו את פרטי הדוא"ל והטלפון הנייד שלהם בקנט, לעשות זאת בהקדם.

זיהוי נכשל