לראשונה: קנט תבטח את מגדלי העופות גם כנגד מחלת שפעת העופות

17.03.2024
קטגוריה : ארכיון

בשנת 2023  פיצתה החברה את מגדלי העופות בכ-33.5 מיליון ש"ח – עליה של כ-25% לעומת שנת 2022

כבכל שנה, והשנה יותר מתמיד, אנו עדים לחשיבותם הלאומית של מגדלי העופות. אנו גאים על כך שבימים לא פשוטים אלה המגדלים בענף הלול, ובמיוחד אלו שבישובי הגבול הצפוני, עושים ככל הניתן על מנת להמשיך ולספק לכולנו תוצרת חקלאית טריה, כחול-לבן. ואכן, שנה לא קלה עברה על המגדלים. בנוסף לנזקים הכבדים שספגו חלק מהלולים כתוצאה מירי החיזבאללה, גם נזקי הטבע המכוסים ע"י קנט היו גבוהים במיוחד השנה. על פי נתוני קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, בשנה האחרונה פיצתה החברה את מגדלי העופות, בשלוחות הגידול השונות, בכ-33.5 מיליון ש"ח, גידול של קרוב ל-25% לעומת היקף הפיצויים בשנת 2022.

במסגרת חידוש ביטוח שלוחות הלול השונות לשנת 2024 הוכנסו השנה שינויים ושיפורים משמעותיים. החל מהשנה הקרובה, ולראשונה, יינתן כיסוי גם כנגד מחלת שפעת העופות בכל שלוחות הגידול. הרחבת הביטוח התאפשרה הודות לשיתוף הפעולה בין משרד החקלאות, מועצת הלול וקנט. הכיסוי עבור שפעת העופות מצטרף לכיסויים עבור מחלות הניוקאסל והסלמונלה, במסגרת חוזה ביטוח חדש כנגד מחלות אותו רוכשת, מדי שנה, המועצה לענף הלול עבור כלל הלולנים. הביטוח כולל מנגנון המתה, פינוי וניקוי, ומנגנון פיצוי ללולן ולשכניו בגין הסגר שהוטל ע"י השירותים הווטרינריים. הביטוח, עבור שלושת המחלות הללו כולל, בין היתר, כיסוי ביטוחי להמתת העופות במקרה של צו המתה שיינתן על ידי השירותים הווטרינריים בעקבות אחת מהמחלות המוגדרות, כיסוי למקרים של תמותת עופות שחלו במחלה או פיצוי עבור שחיטה וטיפול תרמי בבשר הנגוע במקרה של סלמונלה, פיצוי בגין פחיתה בהטלה. בנוסף הוא כולל כיסוי להוצאות נוספות שיגרמו עקב המתת הלהקה ואירועי הסגר. במסגרת הביטוח קנט תפעיל קבלנים שיבצעו את פעולת המתת העופות בלולים בתיאום עם השירותים הווטרינריים וכן תדאג לפינוי הפגרים, הרפד, התערובת והביצים וכן לניקיון וחיטוי הלולים, בהיקף שיקבע. המגדלים, באמצעות המועצה לענף הלול, ישלמו 20% מדמי הביטוח ואילו יתרת דמי הביטוח בשיעור של 80% תשולם על ידי הממשלה.

כבכל שנה, גם בשנת 2024 המועצה לענף הלול רכשה  עבור כלל מגדלי הלול ביטוח בסיסי הכולל את שלוחות הפטם, ההטלה ותרנגולי ההודו.  בשלוחת הפטם, דמי הביטוח הוזלו ויעמדו על 4.5 אגורות לעוף, כולל הביטוח כנגד שלושת המחלות שצויינו. ההנחה בגין העדר תביעות עודכנה השנה ויכולה להגיע עד 15%. גם סכום המירבי לעוף הוגדל ויעמוד השנה על 16.50 ₪ לעוף. במקביל, הוקטנה ההשתתפות העצמית במקרה של נזקים חוזרים. בעקבות הגדלת סכומי הפיצוי, בוטל מסלול הביטוח המורחב. בשלוחת ההטלה, הוגדל סכום הפיצוי המירבי לעוף והוא יעמוד השנה על 35.48 ש"ח לעוף. ההשתתפות העצמית באירוע ראשון עודכנה ל-7%.  בשלוחת תרנגולי ההודו הוגדל סכום הפיצוי המירבי לעוף הוא יעמוד על 160 ש"ח לעוף. כמו כן, בוטל מסלול הביטוח המורחב בשל הגדלת סכום הפיצוי בביטוח הבסיסי.

במקביל לחידוש ביטוחי העופות, ניתן להצטרף ישירות בקנט לביטוח עופות לרביה וכן ביטוח אש ופגיעה תאונתית בלולים. הביטוח מאפשר השלמה לביטוח הלול ונותן כיסוי לתמותת עופות ולמבני הלול וציודם כתוצאה מאש ופגיעה תאונתית ובכלל זה פגיעה בעופות או בציוד, כתוצאה מברד, סערה, שיטפון או שלג. כפי שנוכחנו בעבר, פגיעות אלה עלולות לגרום לנזקים כספיים גבוהים למגדל. ההצטרפות לביטוח קלה, פשוטה ומהירה. סכומי הפיצוי מותאמים למחירי השוק ורשימת הסיכונים המכוסים הינה נרחבת ומקיפה ביותר. שיעור ההנחה בגין היעדר תביעות יכול להגיע עד ל-30%.

במסגרת שיפור השירות, קנט עברה לדיוור ירוק והוא ישלח למגדלים בדואר אלקטרוני. במסגרת זו, ועל מנת למנוע ניירת מיותרת, קנט מבקשת ממגדלי העופות שטרם עדכנו את פרטי הדוא"ל והטלפון הנייד שלהם בקנט, לעשות זאת בהקדם.

זיהוי נכשל