עלות תפעול ביטוח ענפי הבקר ע"י קנט הגיעה בשנה החולפת לכ-19 מיליון ש"ח

20.12.2023
קטגוריה : ארכיון

בשש השנים האחרונות שילמה החברה למגדלים המבוטחים בביטוח המורחב של  ענף הבקר לחלב כ-8 מיליון ש"ח בגין תמותות בקר בעדר # עיקר הנזק בשנה החולפת נבע מנזקי קדחת שלושת הימים

 

לאחר אותה שבת שחורה של ה-7 באוקטובר חקלאי העוטף, ובראשם מגדלי הבקר, גילו מסירות יוצאת דופן והיו הראשונים לחזור לפעילות. גם ברגעים הקשים ביותר, החקלאים בכלל, ומגדלי הבקר בפרט, גילו נחישות להמשיך ולספק  לציבור תוצרת טריה והוכיחו, שוב, את חשיבותה של החקלאות הישראלית בשגרה וברגעי משבר. גם בשגרה מגדלי הבקר נאלצים להתמודד עם אתגרים לא קלים ונכון יהיה שהמדינה תכיר בחשיבות האסטרטגית של החקלאות ושל ישובי קו העימות, בדרום ובצפון, לא רק במילים אלא גם במעשים. חלק מהאתגרים עימם נאלצים מגדלי הבקר להתמודד נוגעים לתמותת בקר. על פי נתוני קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, בשנה החולפת עלות תפעול ביטוחי ענפי הבקר ע"י החברה הגיעה לכ-19 מיליון ₪ עבור פינוי וכילוי פגרים. בנוסף, בשש העונות האחרונות קנט שילמה למגדלים בענף בקר לחלב המבוטחים בביטוח המורחב           כ- 8 מיליון ₪ בגין תמותות הבקר בעדר.  כ-3 מיליון ₪ מתוכם  שולמו בשנה החולפת, כאשר עיקר הנזק היה בגין נזקי קדחת שלושת הימים.

 

במסגרת חידוש הביטוח לבקר לחלב, גם השנה בכוונת מועצת החלב להשתתף בפרמיות ביטוח פינוי וכילוי לכל מגדלי הבקר לחלב ברפתות להם יש מכסת חלב כדין. על מנת לתת למגדל כיסוי מירבי בקנט מציעים למגדלים לרכוש ביטוח מורחב כנגד סיכוני תמותות וגניבות. התכנית פותחה מתוך הכרה בצרכים הייחודיים של הרפתות ומאפשרת ייצוב מהותי בהכנסות הרפתנים במקרה של נזקים גדולים. הביטוח מעניק כיסוי מפני תמותה, שחיטה דחופה וגניבה של הבקר בעדר, אירועים שכאמור גרמו לנזקים כלכליים כבדים ובלתי צפויים למגדלים בשנים האחרונות. בביטוח זה ניתן לבחור בשני מסלולים, בהתאם להעדפות האישיות של כל רפתן. בקנט מדגישים כי בעקבות התפשטות מחלת קדחת שלושת הימים, גורמי המקצוע בענף  ממליצים על מתן חיסון כנגד המחלה.

 

ביטוח נוסף אותו מחדשת קנט בימים אלה הוא ביטוח פינוי וכילוי בקר לבשר במרעה. ביטוח זה פותח על מנת לתת פתרון לצמצום אוכלוסיית בעלי החיים הטורפים וחשיבות השמירה על איכות הסביבה. בשל חשיבותו הלאומית, ביטוח זה מהווה תנאי מקדים לקבלת תמיכה לשמירה על שטחים פתוחים ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר. בנוסף, המדינה משתתפת ב- 80% מדמי הביטוח במטרה לאפשר למגדלים הצטרפות לביטוח במחיר נמוך במיוחד. דמי הביטוח יעמדו השנה על 11 ₪ בלבד לכל פרה אם ומכסה את כל עדר הבקר במרעה מיום לידתו. במקרה של תמותה תשלם קנט את הוצאות הפינוי והכילוי ישירות למתקן הכילוי.

 

במסגרת חידוש ביטוח בקר לבשר במפטמות לשנת 2024, קנט מציעה ביטוח פינוי וכילוי לעדר במפטמה מיום לידת העגלים. יצויין כי מועצת החלב רכשה גם השנה ביטוח פינוי וכילוי  למגדלי המפטמות שמקור העגלים שלהם הוא מרפת החלב. לאור זאת, מגדל עגלים לפיטום ממשק החלב, לא נדרש לשלם דמי ביטוח עבור פינוי וכילוי העגלים לקנט אולם צריך להירשם בקנט כמגדל. דמי הביטוח עבור עגלים שמקורם מייבוא, ישולמו במרוכז על ידי היבואנים.

זיהוי נכשל