קנט פיצתה את מגדלי הדבורים בכ-4 מיליון ₪ מהשקת הביטוח

14.03.2024
קטגוריה : ארכיון

בפודקאסט (הסכת) מעניין של האוניברסיטה העברית בירושלים, "כך הכחדנו את דבורת הדבש",  מתראיין  פרופ' שרון שפיר, מהפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה באוניברסיטה,  על עולמן המופלא של הדבורים. בכלל זה על היעלמותן מהטבע. לדבריו, בעבר הדבורים היו בכל מקום, אבל כיום ניתן למצוא דבורים רק בכוורות מעשה ידי אדם. יתרה מכך, לדבריו, גם הכוורות נעלמות. בין 20 ל-40 אחוזים מהכוורות מתות כל שנה. בין השאר בשל שינויי האקלים אבל גם בגלל  הגידול באוכלוסייה הגורמת לאובדן שטחים פתוחים, שמובילים לפחות שטחי מחיה, ובהן פחות פרחים ופחות דבורים. לכך יש להוסיף את זיהומי האוויר, וירוסים ומחלות. הדבר נכון גם למצב בישראל אבל לא רק. נתונים שפורסמו לאחרונה מראים כי בארה"ב חלה ירידה חדה בהיקף התוצרת של הכוורות.

גם נתוני קנט תומכים בגידול המתמשך בפגיעה בדבורים וכתוצאה מכך לפגיעה הכלכלית במגדלי הדבורים. על פי נתוני החברה, מאז הושק ביטוח דבש הדבורים קנט פיצתה את  מגדלי הדבורים המבוטחים בכ-4 מיליון ₪ עבור חוסר יבול.  בכך מוזער הנזק הכלכלי שנגרם למגדלים.

בימים אלה, המועצה לייצור ושיווק דבש חידשה את הביטוח בקנט לעונת 2024. זאת עבור מגדלים שפרטי נקודות הרעייה שלהם הועברו מהמועצה לקנט. לאור חשיבות הביטוח, הממשלה משתתפת ב-80% מדמי הביטוח.  הביטוח מכסה את הנחיל עצמו ובנוסף  פחיתה כמותית ליבול הדבש האביבי או הקייצי בעקבות נזקים מוגדרים.

בהתאם לתכנית הביטוח, יבול הדבש האביבי מבוטח בהיקף של 27 ק"ג לכל כוורת דבורים ושנוצר בכוורת במהלך כל תקופת הביטוח (בהעדר תביעות). יבול הדבש המבוטח בכוורות הנמצאות לצורכי האבקה בשטחי מטע אבוקדו, בכפוף לדיווח שימסור המבוטח לבעלת הפוליסה בטרם הצבת הכוורות – יהיה 16 ק"ג לכל כוורת דבורים במהלך כל תקופת הביטוח. יבול הדבש הקייצי מבוטח לפי 15 ק"ג לכל כוורת דבורים, בהעדר תביעות.  בכל המקרים, סכום הפיצוי המירבי יעמוד על 18 ₪ לקילו. סכום הפיצוי המירבי עבור נחיל יעמוד השנה על 650 ₪.

מבחינת אתר הרעייה, יש להציב את כוורות הדבורים באתר לכל המאוחר לפני תחילת תקופת הפריחה. ניתן לרכז בתקופת החורף (חודשים נובמבר-פברואר) עד 80 כוורות מבוטחות בנקודה אחת.

בקנט מציינים עוד כי במסגרת שיפור השירות, החברה עברה לדיוור ירוק והוא ישלח למגדלים בדואר אלקטרוני. במסגרת זו, ועל מנת למנוע ניירת מיותרת, קנט מבקשת ממגדלי הדבורים שטרם עדכנו את פרטי הדוא"ל והטלפון הנייד שלהם בקנט, לעשות זאת בהקדם.

זיהוי נכשל