קנט פיצתה את מגדלי ההדרים בלמעלה מ-54 מיליון ש"ח במהלך שלוש שנים האחרונות – מרביתם שולמו במסגרת הביטוח המורחב

31.03.2024
קטגוריה : ארכיון

במסגרת חידוש ביטוח ההדרים המורחב לעונת 2024-2025 הוכנסה שורה של  שיפורים ותוספות ובכללם רמת ביטוח נוספת המעניקה סכומי שיפוי גבוהים יותר, כיסוי ביטוחי במקרים של כתמי כסף ועוד

הרבה דברים השתנו מאז שנות ה-50, בהם ישראל הייתה מעצמה של יצוא תפוזי Jaffa. רק לאחרונה התבשרנו על זנים חדשים של פירות הדר שפותחו בארץ ובכללם זן האשכולית 'עליזה', שנותן מענה לנוטלים תרופות נגד כולסטרול, פומלית אדומה 'עינת' (רדסון) המניבה כ-8-7 טון פרי לדונם בממוצע בכל שנה ועוד. דבר אחד שלא השתנה בעשרות השנים מאז החלה פעילות הפרדסנים בארץ היא התלות המוחלטת של המגדלים במזג האוויר. מנתוני קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, עולה כי בשלוש השנים בשלוש העונות האחרונות החברה  פיצתה את מגדלי ההדרים המבוטחים בסכום כולל של כ-54.5 מיליון ש"ח. כ-50 מיליון ש"ח מתוכם שולמו למבוטחים בביטוח המורחב.

כמדי שנה, גם לקראת עונת 2024-2025 מועצת הצמחים ענף ההדרים, רכשה ביטוח נזקי טבע בסיסי וביטוח אסונות טבע בסיסי לפרדסים מניבים לכל מגדלי ההדרים אשר רשומים במועצה כחוק. קנט ממליצה למגדלים לרכוש ביטוח מורחב ישירות בקנט, ביטוח המאפשר למגדלים הגנה טובה יותר בעת נזק.

במסגרת חידוש הביטוח, לבקשת המגדלים ובתאום עם משרד החקלאות וענף ההדרים, הוכנסה שורה של שיפורים ושדרוגים בחוזה ביטוח אסונות הטבע המורחב. בכלל זה נוספה רמת ביטוח נוספת (רמה ג') שבה סכומי השיפוי במקרה של נזק גבוהים יותר ועודכנו  סכומי הפיצויים. כמו כן, חל שינוי בהגדרת שנת היבול הראשונה לנטיעות שבוצעו עד סוף אוגוסט 2022 ושונתה הגדרת חוסר היבול בשנת הניבה הראשונה. בנוסף, עודכנו בחוזה הביטוח היבולים הנורמטיבים באשכולית אדומה ולבנה ובפומלית. השנה, ולראשונה, נוסף לביטוח ההדרים כיסוי גם כנגד כתמי כסף, במקרה של סערה. בקנט מציינים כי במסגרת חידוש הביטוח צורפה למגדלים רשימה עדכנית של בתי אריזה שרק בהם ניתן לבצע הערכת נזקי איכות. פרי שייארז בבית אריזה שאינו נכלל ברשימה, לא יבדק ע"י קנט והמגדל לא יהי זכאי לפיצוי במקרה של נזקי איכות.

הביטוח הבסיסי אינו כולל ביטוח של פרדסים שאינם מניבים. על מנת להגן גם על פרדסים אלה, ניתן לבטח אותם בביטוח אסונות טבע, ישירות בקנט. בחברה ממליצים לבטח פרדסים לא מניבים בסמוך לנטיעה, בכדי לקבל כיסוי מלא לפרדס. בהקשר זה יצוין כי בנוגע לנגעי הסגר, הביטוח הנרכש ע"י מועצת הצמחים הינו עבור פרדסים מניבים בלבד. מגדל שלא רשום במועצה ומגדל שיש ברשותו פרדסים לא מניבים, יוכל לרכוש ביטוח כנגד סיכון זה ישירות בקנט במסגרת ביטוח אסונות טבע מורחב.

במסגרת שיפור השירות, קנט עברה לדיוור ירוק והוא ישלח למגדלים בדואר אלקטרוני. במסגרת זו, ועל מנת למנוע ניירת מיותרת, קנט מבקשת ממגדלי ההדרים שטרם עדכנו את פרטי הדוא"ל והטלפון הנייד שלהם בקנט, לעשות זאת בהקדם.

לפרטים והצטרפות לביטוח 

זיהוי נכשל