קנט שילמה למגדלי הפלחה, בשנה החולפת, כ-26 מיליון ש"ח מרביתם למבוטחים בביטוח אובדן ההכנסה

15.11.2023
קטגוריה : ארכיון

שתיים מהתכונות הבולטות ביותר של החקלאי הישראלי הן הדבקות במטרה והאופטימיות. גם על רקע הטרגדיה העצומה שפקדה את המדינה בכלל ואת תושבי "עוטף ישראל" בפרט, נראה כי החקלאים בדרום הם מהראשונים להמשיך. הראשונים לחזור לשדות, לקצור ולזרוע. גם בקנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, מאמינים כי דווקא בתקופה זו עולה החשיבות העצומה של החקלאות הישראלית והמשך העשייה. קנט מחזקת את תושבי הדרום וגבול הצפון ובהם אלפי לקוחותיה החקלאים, מאחלת החלמה מהירה לפצועים, מחבקת את משפחות החטופים והנעדרים ושולחת את תנחומיה למשפחות הנרצחים והחללים. בקנט מאמינים כי גם מתוך האסון הכבד נדע לצאת מחוזקים ועוד נראה את "החיטה צומחת שוב".

במסגרת זו, קנט מחדשת בימים אלה את ביטח הפלחה, במטרה להעניק למגדלים רשת ביטחון כלכלית שתאפשר להם, בתחום נזקי הטבע, שקט נפשי. כזכור, בשנת 2023 אירעו מספר אירועי קיצון חריגים ובכללם גשמים מאוחרים שפגעו בגידולי השחת למיניהם, לאחר הקציר. קנט, שילמה למגדלי הפלחה בשנה חולפת כ-26 מיליון ש"ח, מתוכם כ-20 מיליון בביטוח אובדן הכנסה. בפרספקטיבה רחבה יותר, בחמש העונות האחרונות קנט פיצתה את מגדלי הפלחה המבוטחים בסכום כולל של כ-112 מיליון ש"ח. כ-84.5 מיליון ש"ח מתוכם שולמו  במסגרת ביטוח הכנסה. כזכור, תכנית ביטוח ההכנסה שפותחה בשיתוף המדינה וארגון מגדלי הפלחה, שמה דגש על מחירי התוצרת ונותנת מענה לשינויי המחיר או שינויי המטבע עבור גידולי החיטה, השעורה, שיבולת שועל ודגני חורף לתחמיץ. רכישת הביטוח אפשרית רק למי שירכוש בקנט ביטוח נזקי טבע לגידולים אלה.

ביטוח נזקי הטבע, אותו מחדשת קנט בימים אלה, מכסה סיכוני טבע מוגדרים כגון קרה, סערה, שיטפון, עצירת גשמים ועוד. במסגרת חידוש הביטוח לעונת 2023-2024 עודכנה הגדרת שלב הזריעה,  נוספו לביטוח גם גידולי אפונה וקצח וקוד חדש עבור חיטה לזרעים המותנה בהצגת חשבונית הקנייה מראש. כמו כן, החל מעונה זו לא יוכרו נזקי גשם לשחת בפסי אש בחלקות שיועדו לגרעינים. יצויין כי בעת רכישת ביטוח נזקי טבע וביטוח הכנסה תינתן הנחה עבור גידולים המבוטחים בביטוח נזקי טבע.

בקנט מזכירים כי במסגרת שיפור השירות, החברה עברה לדיוור ירוק והוא ישלח למגדלים בדואר אלקטרוני. במסגרת זו, ועל מנת למנוע ניירת מיותרת, קנט מבקשת ממגדלי הפלחה שטרם עדכנו את פרטי הדוא"ל והטלפון הנייד שלהם בקנט, לעשות זאת בהקדם.

זיהוי נכשל