שיא בהיקף הפיצויים למגדלי אגוזי האדמה: קנט פיצתה את המגדלים בכ-15 מיליון ש"ח בשנת 2023

04.04.2024
קטגוריה : ארכיון

שנת 2023 תיזכר, ללא ספק, כשנה הקשה ביותר שעברה על ישובי עוטף עזה. על אירועי ה-7 באוקטובר אין צורך להרחיב אבל גם מבחינת מזג האוויר והפגיעה בגידולים החקלאיים, הייתה זו שנה קשה במיוחד. באירוע גשם חריג שאירע בספטמבר 2023 ירדו בדרום הארץ כ-40 מ"מ. כמות חריגה בכלל, ובמיוחד לאור התקופה המוקדמת בה ירד הגשם. בקנט מסבירים כי בשלב זה של העונה מגדלי הבוטנים בדרום הארץ מנערים את הצמחים ומשאירים אותם לייבוש בשדות. הגשם הרב שירד הרטיב את הגידולים וכתוצאה מכך החל להתפתח עובש על הקליפה,  עובש החודר גם לבוטנים עצמם. העובש פוסל את הבוטנים לייצוא ובמקרים רבים אף לשימוש כלשהו. בסה"כ, על פי נתוני קנט נפגעו כ-11,000 דונם מתוך כ-26,000 דונם של בוטנים אותם מגדלים בישראל.  עיקר  הנזק נגרם לשדות בישובי הנגב. בקנט מציינים כי מדובר בנזק הגדול ביותר שנגרם עד כה לגידולי הבוטנים בישראל, ובפרט כשמדובר באירוע גשם בודד. בסה"כ פיצתה קנט את מגדלי אגוזי האדמה  בשנת 2023 בכ-15 מיליון ₪. בחמש השנים האחרונות הפיצוי הגיע לכ-22 מיליון ש"ח בעקבות הנזקים שנגרמו למגדלים

במסגרת חידוש ביטוח אגוזי האדמה לעונת 2024 חל שינוי בחישוב ההשתתפות העצמית והיא תחושב מהיבול המבטח בשטח שניזוק, וכן עודכנה הגדרת מקרה ביטוח במקרה של נזק כתוצאה מגשמים היורדים בתקופת האסיף. היבול  המבוטח יעמוד על 520 ק"ג לדונם לשטחים באזור הדרומי ו- 420 ק"ג לדונם לשטחים באזור הצפוני. ניתן להגדיל את היבול המבוטח לדונם על סמך ממוצע יבול אגוזי האדמה ששווקו בארבע העונות האחרונות (2020-2023).  כמו כן, למגדלים עומדת אפשרות לבחור  בין ארבע רמות ביטוח הנבדלות בדמי הביטוח, בסכום הפיצוי המרבי ובשיעור ההשתתפות העצמית. יצוין כי הביטוח מסתיים בתאריך 31.10.2024. ניתן להאריך את תקופת הביטוח עד ליום 10.11.2024 ישירות בקנט.

במסגרת שיפור השירות, קנט ביצעה שינוי בדיוור למבוטחים והוא ישלח בדואר אלקטרוני. מגדל שטרם עדכן את  פרטי הדואר האלקטרוני ומספר הטלפון הנייד שלו, מתבקש לעשות זאת בהקדם.

זיהוי נכשל