ועדות הדירקטוריון

להלן פירוט ועדות הדירקטוריון, חברי הועדות ותכיפות התכנסותן:

 

שם הועדה: תכיפות מועדי התכנסות: חברי הועדה:
דירקטוריון מדי חודשיים עופר ארדמן- יו"ר
עדי גרטל, דיויד לוי, ירון סולומון, סיון ינקוביץ, יזהר לנדאו, רוני דעקה,  ד"ר חיים פרלוק, אורית מסילתי, ענת פילצר סומך, אלי אהרון, צבי אלון.
ועדת הנהלה לפי הצורך עופר ארדמן – יו"ר
עדי גרטל, סיון ינקוביץ, ד"ר חיים פרלוק, צבי אלון.
ועדת השקעות מדי חודש עופר ארדמן – יו"ר
דיויד לוי, יזהר לנדאו, אורית מסילתי, מרב בר קיימא.
ועדת ביקורת מדי רבעון ד"ר חיים פרלוק- יו"ר
אורית מסילתי, ענת פילצר סומך.
ועדת פרמיות בעת חידוש חוזי  ביטוח עופר ארדמן- יו"ר
ירון סלומון, רוני דעקה, ד"ר חיים פרלוק, אלי אהרון.
ועדת מאזן מדי רבעון אורית מסילתי- יו"ר
עדי גרטל, סיון ינקוביץ.
ועדת חדשנות וטכנולוגיות לפי הצורך ד"ר חיים פרלוק- יו"ר
ענת סומך פילצר, סיון ינקוביץ, דיויד לוי, צבי אלון.

זיהוי נכשל