דף הבית ועדות הדירקטוריון

ועדות הדירקטוריון

להלן פירוט ועדות הדירקטוריון, חברי הועדות ותכיפות התכנסותן:

 

שם הועדה: תכיפות מועדי התכנסות: חברי הועדה:
דירקטוריון מדי חודשיים עופר ארדמן- יו"ר

עדי גרטל, דיויד לוי,  אורן ברנע, צבי אלון, ירון סולמון, סיון ינקוביץ, יזהר לנדאו, רוני דעקה, שרה פריש.

ועדת הנהלה לפי הצורך עופר ארדמן – יו"ר
עדי גרטל, צבי אלון, סיון ינקוביץ.
ועדת השקעות מדי חודש אירה פרידמן – יו"ר (נ"ח)
דיויד לוי, יזהר לנדאו, עופר ארדמן.
ועדת ביקורת מדי רבעון שרה פריש
ועדת פרמיות בעת חידוש חוזי  ביטוח עופר ארדמן- יו"ר
ירון סלומון, אורן ברנע, רוני דעקה.
ועדת מאזן מדי רבעון סיון ינקוביץ – יו"ר
עדי גרטל

כניסה לאיזור אישי

* ח.פ / ת.ז
* טלפון נייד

קיימת אפשרות להגדיר סיסמא קבועה להתחברות + ניהול לשינוי סיסמא באיזור האישי

* הזינו קוד שקבלתם ב-SMS
* הזן את הקוד שנשלח למייל שלך
* שם משתמש
* סיסמא

זיהוי נכשל