חברי דירקטוריון

נציגי ממשלה:

 • סיון ינקוביץ

  דירקטוריון, ועדת מאזן, ועדת הנהלה, ועדת חדשנות וטכנולוגיות
 • עופר ארדמן

  יו"ר דירקטוריון, יו"ר ועדת הנהלה,יו"ר ועדת השקעות, יו"ר ועדת פרמיות
 • רוני דעקה

  דירקטוריון, ועדת פרמיות
 • ענת פילצר סומך

  דירקטוריון, ועדת חדשנות וטכנולוגיות, ועדת ביקורת

נציגי מועצות יצור וארגונים חקלאיים:

 • עדי גרטל

  דירקטוריון, ועדת הנהלה, ועדת מאזן
 • דיויד לוי

  דירקטוריון, ועדת השקעות, ועדת חדשנות וטכנולוגיות
 • ירון סולומון

  דירקטוריון, ועדת פרמיות
 • יזהר לנדאו

  דירקטוריון, ועדת השקעות
 • אלי אהרון

  דירקטוריון, ועדת פרמיות
 • יצחק שניידר

  דירקטוריון, ועדת הנהלה, ועדת חדשנות וטכנולוגיות

דירקטורים חיצונים/ דירקטורים בלתי תלויים:

 • ד"ר חיים פרלוק

  דירקטוריון, ועדת הנהלה, ועדת פרמיות, יו"ר ועדת ביקורת, יו"ר ועדת חדשנות וטכנולוגיות
 • אורית מסילתי

  דירקטוריון, ועדת ביקורת , יו"ר ועדת מאזן , ועדת השקעות

זיהוי נכשל