פניות הציבור

הממונה על פניות הציבור

אופן הפניה לממונה על פניות הציבור

לכבוד:

תמי שקורי, סמנכ"לית מחלקת ביטוח ושיווק
הממונה על פניות הציבור, קנט
הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ

כתובת:

דרך מנחם בגין 74
תל אביב 6721516
תא דואר 51234
פקס: 03-6270206
אי מייל: kanat@kanat.co.il

לפניות יש לצרף:
א. שם הפונה, יישוב, מספר תעודת זהות, מספר מגדל, כתובת למשלוח תשובה וטלפון לבירורים.
ב. תיאור פרטי הפנייה.
ג. צירוף אסמכתאות תומכות.

זיהוי נכשל