פלחה

להלן רשימה של טפסי הצטרפות.
הטפסים הינם בפורמט של PDF.
 
לצורך מילוי טופס הביטוח עליך להוריד את הטפסים מהאתר , למלאם ולשלוח בפקס 
למספר 03-6270200.
העברה בפקס מחייבת בדיקתך כי אכן הפקס התקבל בקנט.
 
קישור למפה דרך מערכת GIS של קנט 
פתיחת תפריט הנגישות  
(ESC) סגירת חלון הנגישות X דלג אל איזור התוכן (F10) טקסט מוגדל  גודל טקסט רגיל  הפעלה או ביטול של מצב ניגודיות