מכרז פומבי מס' 06/2019 - התקשרות מסגרת לקבלת שירותי הדפסה ודיוור מסוגים שונים עבור קנט

פתיחת תפריט הנגישות  
(ESC) סגירת חלון הנגישות X דלג אל איזור התוכן (F10) טקסט מוגדל  גודל טקסט רגיל  הפעלה או ביטול של מצב ניגודיות