ועדות הדירקטוריון

להלן פירוט ועדות הדירקטוריון, חברי הועדות ותכיפות התכנסותן:

 
שם הועדה: תכיפות מועדי התכנסות: חברי הועדה:
דירקטוריון מדי חודשיים עדי גרטל, דיויד לוי,  אורן ברנע, צבי אלון, ירון סולמון,  רויטל בן נתן (דירקטורית בלתי תלויה), סיון ינקוביץ, יזהר לנדאו.
ועדת הנהלה לפי הצורך סיון ינקוביץ - יו"ר
עדי גרטל, צבי אלון, רויטל בן נתן (דירקטורית בלתי תלויה).
ועדת השקעות מדי חודש אירה פרידמן - יו"ר (נ"ח)
דיויד לוי, רויטל בן נתן (דירקטורית בלתי תלויה), יזהר לנדאו.
ועדת ביקורת מדי רבעון רויטל בן נתן - יו"ר (דירקטורית בלתי תלויה), ירון סולומון.
ועדת פרמיות
בעת חידוש חוזי  ביטוח
רויטל בן נתן -יו"ר (דירקטורית בלתי תלויה)
ירון סלומון, אורן ברנע, סיון ינקוביץ.
ועדת
מאזן
מדי רבעון סיון ינקוביץ - יו"ר
עדי גרטל, רויטל בן נתן (דירקטורית בלתי תלויה).
 
פתיחת תפריט הנגישות  
(ESC) סגירת חלון הנגישות X דלג אל איזור התוכן (F10) טקסט מוגדל  גודל טקסט רגיל  הפעלה או ביטול של מצב ניגודיות