חברי דירקטוריון

להלן רשימת חברי הדירקטוריון

נציגי ממשלה:

סיון ינקוביץ - דירקטוריון, ועדת מאזן, יו"ר ועדת הנהלה, ועדת פרמיות.

נציגי מועצות יצור וארגונים חקלאיים:

עדי גרטל - דירקטוריון, ועדת הנהלה, ועדת מאזן.

דיויד לוי - דירקטוריון, ועדת השקעות.

אורן ברנע- דירקטוריון, ועדת פרמיות.

צבי אלון- דירקטוריון, ועדת הנהלה.

ירון סולומון- דירקטוריון, ועדת פרמיות, ועדת ביקורת.

יזהר לנדאו- דירקטוריון, ועדת השקעות.

דירקטורים חיצונים/ דירקטורים בלתי תלויים:

רויטל בן נתן - דירקטוריון, יו"ר ועדת ביקורת, יו"ר ועדת פרמיות, ועדת הנהלה, ועדת השקעות, ועדת מאזן.

פתיחת תפריט הנגישות  
(ESC) סגירת חלון הנגישות X דלג אל איזור התוכן (F10) טקסט מוגדל  גודל טקסט רגיל  הפעלה או ביטול של מצב ניגודיות