אש ופגיעה תאונתית

שלוחת תרנגולי ההודו לפיטום, פטם וההטלה מבוטחות במסגרת ביטוח בסיסי (חובה),
שאנו עורכים בשיתוף מועצת הלול.

במקביל אנו מאפשרים למגדלים לרכוש ביטוח לעופות לרביה קלה וכבדה ישירות אצלנו. 
ביטוחים אלו כוללים את בעלי החיים בלבד.
בנוסף אנו מציעים ביטוח המשלים את הביטוח הקיים ונותן כיסוי כנגד נזקי תמותת עופות עקב כשל מערכות, 
אש ועשן וכיסוי כנגד נזקי טבע ואש למבנה הלול וציודו.

את חוזה הביטוח אנו עורכים ישירות עם כל מגדל.
הביטוח מותנה בסקר מקדים של מעריכים שלנו.

תקופת חוזי הביטוח היא בין ה-1 לינואר ל-31 בדצמבר.

לחוזה ביטוח אש ופגיעה תאונתית
לטפסי הרשמה לביטוח אש ופגיעה תאונתית
פתיחת תפריט הנגישות  
(ESC) סגירת חלון הנגישות X דלג אל איזור התוכן (F10) טקסט מוגדל  גודל טקסט רגיל  הפעלה או ביטול של מצב ניגודיות