בקר במרעה

עדר הבקר במרעה עבר שינויים רבים בעשרות השנים האחרונות, מפרת ה'בלדי' דרך מכלואים גנטיים שונים לצורך שיפור תכונות הבקר. הרבעת גזעי בשר קלאסיים מאפשרת את התאמת המכלואים לתנאי הגידול בארץ ולחיך הישראלי. מניתוח ארגון מגדלי הבקר לבשר עולה כי בעקבות תהליכי אורבניזציה ועלייה ברמת איכות החיים תתגבר הצריכה של מוצרי מזון וביניהם בקר לבשר בשנים הקרובות.
 
אנחנו בקנט מבטחים את עדר הבקר במרעה בביטוח פינוי וכילוי במקרה של תמותה –  הביטוח מכסה את הוצאות הפינוי והכילוי של הפגרים ומפצה בנוסף בסכום קבוע מראש את המגדל לצורך שמירה על איכות הסביבה ומניעת הגעת בשר פיגולים לשוק. הביטוח מסובסד על ידי הממשלה בשיעור של 80% מדמי הביטוח ורישום לביטוח מאפשר קבלת "מענק לשמירת שטחים פתוחים".  

תקופת חוזה הביטוח היא בין ה-1 בינואר ל-31 בדצמבר.
לחוזה ביטוח בקר לבשר במרעה
לטפסי ביטוח בקר לבשר במרעה
פתיחת תפריט הנגישות  
(ESC) סגירת חלון הנגישות X דלג אל איזור התוכן (F10) טקסט מוגדל  גודל טקסט רגיל  הפעלה או ביטול של מצב ניגודיות