בקר במרעה

עדר הבקר במרעה עבר שינויים רבים בעשרות השנים האחרונות, מפרת ה'בלדי' דרך מכלואים גנטיים שונים לצורך שיפור תכונות הבקר. הרבעת גזעי בשר קלאסיים מאפשרת את התאמת המכלואים לתנאי הגידול בארץ ולחיך הישראלי. מניתוח מועצת הבקר עולה כי בעקבות תהליכי אורבניזציה ועלייה ברמת איכות החיים תתגבר הצריכה של מוצרי מזון וביניהם בקר לבשר בשנים הקרובות.
 
אנחנו בקנט מבטחים את עדר הבקר במרעה בביטוחים:
  • ביטוח פינוי וכילוי במקרה של תמותה –  הביטוח מכסה את הוצאות הפינוי והכילוי של הפגרים ומפצה בנוסף בסכום קבוע מראש את המגדל לצורך שמירה על איכות הסביבה ומניעת הגעת בשר פיגולים לשוק. הביטוח מסובסד על ידי הממשלה בשיעור של 80% מדמי הביטוח ורישום לביטוח מאפשר קבלת "מענק לשמירת שטחים פתוחים".
  • ביטוח תמותות וגניבות – רכישת הביטוח היא עבור שני הכיסויים יחד. הביטוח נותן מענה לפגיעה הכלכלית הכבדה הנגרמת למגדלי הצאן כתוצאה מתחלואה ופשיעה חקלאית.
 
תקופת חוזה הביטוח היא בין ה-1 בינואר ל-31 בדצמבר.
לחוזה ביטוח בקר לבשר במרעה
לטפסי ביטוח בקר לבשר במרעה
פתיחת תפריט הנגישות  
(ESC) סגירת חלון הנגישות X דלג אל איזור התוכן (F10) טקסט מוגדל  גודל טקסט רגיל  הפעלה או ביטול של מצב ניגודיות