הדרים

במזרח התיכון מוכרים ההדרים כבר מאות שנים, אך כגידול מסחרי החלו בארץ לנטוע אותם רק בסוף המאה ה-19. בשנים האחרונות "נדדו" הפרדסים לדרום הארץ ולצפון הנגב, שם הם משתרעים על פני מאות אלפי דונמים.

אנחנו בקנט מציעים 2 סוגי ביטוח לענף: ביטוח נזקי טבע וביטוח אסונות טבע.
ביטוח נזקי טבע מכסה נזקים לפרי בעקבות ברד, קרה, סערה, שיטפון, גשמים מרובים בכמות חריגה, שלג וחום כבד. הנזקים הקשים ביותר לפרדסים נגרמים ע"י קרה וברד. חוזה הביטוח מאפשר לפצות פרדסנים גם במקרים אחרים, כגון: העברת היבול לתעשייה, ואפילו השמדת כל כמות הפרי בגלל נזקי קרה הפוסלים אותו ליצוא. אנו מפצים את המגדלים לאחר בדיקת משלוחים בבתי האריזה, או הערכות מקיפות לקביעת כמות פרי שנשר בפרדס. 
ביטוח אסונות טבע מעניק כיסוי ביטוחי למקרים של חוסר יבול בעקבות אירוע אקלימי, או אירוע מחלה, או תקיפת מזיקים בהיקף אזורי בלבד וכן, נזקי טבע לעצים.

תקופת חוזה הביטוח היא בין ה-1 לפברואר ל-31 בינואר.

לחוזה ביטוח הדרים
לטפסי הרשמה לביטוח הדרים
פתיחת תפריט הנגישות  
(ESC) סגירת חלון הנגישות X דלג אל איזור התוכן (F10) טקסט מוגדל  גודל טקסט רגיל  הפעלה או ביטול של מצב ניגודיות