משתלות

לענף המשתלות חשיבות רבה, התוצרת היא למעשה ראשית הגידול החקלאי ומהווה גורם עיקרי הקובע את עתיד ואופי הגידולים. 
זהו ענף מתמחה, בעל מגוון רחב של צמחים.

אנחנו בקנט מבטחים את המבנים והגידולים. 
הסיכונים המכוסים הם שיטפון, סערה, ברד, קרה ואש.

את חוזה הביטוח אנו עורכים ישירות עם המגדל. 
הביטוח מותנה בסקר מקדים של מעריכים שלנו.

תקופת החוזה היא בין ה-1 לאוקטובר ל-30 לספטמבר.
לחוזה ביטוח משתלות
לטפסי הרשמה לביטוח משתלות
פתיחת תפריט הנגישות  
(ESC) סגירת חלון הנגישות X דלג אל איזור התוכן (F10) טקסט מוגדל  גודל טקסט רגיל  הפעלה או ביטול של מצב ניגודיות