בעלי מניות

להלן פירוט בעלי השליטה ורשימת בעלי מניות בחברה:

בעלי שליטה:

מדינת ישראל

בעלי מניות:

מדינת ישראל

התאחדות האיכרים בישראל

המרכז החקלאי- הסתדרות הפועלים החקלאים בישראל

האיחוד החקלאי- אגודה חקלאית שיתופית מרכזית בע"מ

מועצת הצמחים – במקום : המועצה לייצור ושיווק של ירקות, מועצת הפירות (ייצור ושיווק) , המועצה לייצור ושיווק צמחי נוי, המועצה לשיווק פרי הדר

ארגון מגדלי הדגים בישראל

המועצה לייצור ושיווק אגוזי אדמה

המועצה לייצור ושיווק כותנה

ארגון עובדי הפלחה בישראל

התאחדות מגדלי סלק סוכר

המועצה לענף הלול

המועצה לגפן יין בישראל

 

זיהוי נכשל