חזון החברה

קיום חקלאות מצליחה, בת קיימא, ושמירה על חקלאי ישראל, הן מטרות לאומיות ראשונות במעלה של מדינת ישראל ואנו בקנט מחוייבים לסייע בקידומן.

החקלאות בארץ מהווה מקור בטוח וזמין לאספקה רציפה של מזון טרי בסטנדרטים גבוהים, מספקת תעסוקה בפריפריה ומהווה נדבך משמעותי לכלכת ענפים נוספים במשק.
אנו רואים בחקלאים כמי שמשמר את אופייה הייחודי של מדינת ישראל ומסייע בשמירה על השטחים הפתוחים במדינה.
הדרך:
אנחנו מתחייבים לספק ללקוחותינו ביטוחים שיאפשרו להתמודד עם נזקי הטבע אליהם הם חשופים. בהשגת דרכנו נפעל במקצועיות ובהוגנות, הן בשגרה והן בעתות משבר ומצוקה.

הערכים המנחים את דרכנו:

יושרה
אנו מתחייבים לנהוג ביושרה כלפי כל הגורמים עמם אנו נמצאים במגע, וברא לקוחותינו, על פי אמות מידה אחידות, בהגינות ובשקיפות מירבית.

אחריות אישית
החזון שלנו נבחן בעתות קושי ומשבר של לקוחותינו. ברגעים אלו, יותר מתמיד, נגלה אחריות אישית ונעמוד לצד לקוחותינו במסירות ורגישות לשם עמידה בהתחייבויותינו.

מצויינות
אנו מתחייבים לפעול למצוינות ובמקצועיות בכל תחומי עיסוקנו, תוך שאיפה לשיפור מתמיד.
נפעל להוביל במומחיות בתחום הביטוח לחקלאים, תוך מתן שרות בסטנדרטים הגבוהים ביותר.

תקשורת בהירה ומדוייקת
נפעל לקיום תקשורת ברורה בכתב ובעל פה ונקפיד על תיאום ציפיות והעברת מידע באופן מהיר, שקוף, מדויק ואחיד.

חדשנות ויוזמה
אנו מתחייבים להמשיך לפתח ולשכלל את הביטוחים, במטרה לספק לחקלאים את מוצרי הביטוח והשירותים הטובים ביותר, בהתאמה לצורכיהם.

זיהוי נכשל