דף הבית שאלות בנושא זכאות לפיצוי

מדריך שאלות ותשובות

עובדות מחלקת הערכה ותביעות בקנט בחלוקה על פי תחומי התמחות. תוכל לפנות אליהן בפנייה למרכזיית קנט בטלפון 03-6270200.

קנט ומחלקת הערכה ותביעות עושים ככל שביכולתם על מנת לשלם בתוך פרק הזמן הקצר ביותר. במידה והעברת לידי קנט את כל המסמכים הדרושים אנא התאזר בסבלנות והיה סמוך ובטוח כי אנו פועלים לקיצור משך ההמתנה עד לתשלום בפועל.

להצהיר על נתוני השיווק הסופיים בעונת הנזק באמצעות רואה חשבון ולצרף אסמכתאות. את המסמכים יש להעביר לפקס 03-5621241

עליך לדאוג להעביר לידי המעריך את מירב המסמכים ככל שתידרש לרבות תעודות משלוח, דפי תמותה ודו"ח היסטוריית להקה.

לאחר שהודעת על נזק לקנט עליך להמתין עד להעברת נתוני המיון הסופיים ממועצת הכותנה לקנט. עם קבלת נתונים אלו תיבדק זכאותך בהתאם לתוצאות המיון.

אנו עושים ככל שביכולתנו על מנת לשלם את הפיצויים תוך פרק זמן הקצר ביותר. אנו מחויבים לשלם את הפיצויים תוך 30 יום ממועד סיום הערכה וקבלת כל המידע והמסמכים הדרושים להגשת תביעה.

בכדי לשנות את שם המוטב בהמחאה, עליך להמציא טופס המחאת זכות עליו חתום המבוטח ובו אישור חתימה חתום ע"י עו"ד או רו"ח. במקרי מוות עלייך לצרף תעודת פטירה וצו ירושה/ קיום צוואה מאושר.

היבול המבוטח הוא היבול הנורמטיבי לדונם כאמור בחוזה הביטוח ובהתאם לגיל המטע. ניתן לקבוע את היבול גם על בסיס ממוצע השיווק בארבע  עונות  הרצופות (לא כולל העונה האחרונה). לשם כך, יש להמציא לקנט נתוני שטח ושיווק מלווים באישורי בתי אריזה ו/או רואה חשבון. ביטוח לפי ממוצע השיווקים כפוף לאישור קנט מראש ובכתב.

קנט מפרסמת בעמוד הבית עדכונים וחדשות בנושא ביטוח. כמו כן ניתן לפנות למחלקת ביטוח ושיווק של קנט לקבלת מידע נוסף.

חוזי ביטוח וטפסי הצטרפות לביטוח שונים מענף לענף. בכל ענף מבוטח המופיע באתר קיימים קישורים "הצטרפות לביטוח" ו"חוזה ביטוח" המתאימים לענף הספציפי. בקישורים אלה נמצאים כל המסמכים הרלוונטיים להצטרפות לביטוח לרבות, חוזה הביטוח.

בענפים בהם קיים  ביטוח בסיסי  הביטוח נעשה בין מועצות הייצור לבין קנט והוא מכסה את כל המגדלים הרשומים במועצה כחוק ביטוח מורחב הינו ביטוח המשלים את הביטוח הבסיסי והוא נרכש בדרך כלל על ידי המגדל ישירות מקנט. הביטוח המורחב מאפשר בחירה בין רמות ביטוח שונות, הנבדלות זו מזו בגובה הפרמיה, גובה ההשתתפות העצמית (במרבית המקרים) וסכומי הפיצוי. בענפים בהם אין ביטוח בסיסי (לדוגמא בענף הפלחה, המדגה) הביטוח הנו ביטוח מורחב והוא נערך בין קנט למגדל.

ההנחות ניתנות למגדלים עם רצף ביטוחי בקנט שלא תבעו תגמולי ביטוח. ההנחה במרבית מהענפים יכולה להגיע עד ל-60% מדמי הביטוח.

לקנט מגוון רחב של ביטוחים ברמות כיסוי שונות הגבוהות מרמת הכיסוי בביטוח הבסיסי. יעוץ אישי ומקצועי המותאם לצרכיך תוכל לקבל אצל המשווק הפועל באזור מגוריך. למידע לגבי המשווקים, הכנס לשירות לקוחות.

קנט היא חברת ביטוח ממשלתית עסקית שהוקמה למען החקלאים שלא למטרות מסחריות ועשיית רווחים. קנט לא משלמת דיווידנדים לבעליה והוצאותיה התפעוליות נמוכות. קנט משקיעה את כספיה בעתודות הביטוח שלה במטרה להרחיב את הכיסוי הביטוחי שהיא נותנת לחקלאים במחיר הנמוך ביותר האפשרי. בנוסף, קנט מבטחת את עצמה בביטוח משנה המאפשר לפזר את הסיכון הביטוחי. מדיניות זו מאפשרת לקנט לשמור על עתודות פיננסיות רחבות לאורך זמן ובכך לשמור על חוסן ויציבות כלכליים גם ביום סגריר.

קנט זמינה 24/7 לקבלת הודעות נזק. ניתן להודיע על נזק לקנט באחת הדרכים הבאות:
1. טלפון 03-6270200
2. פקס 03-6270206
3. מייל kanat@kanat.co.il

בהודעה טלפונית יש לציין:
שם המבוטח ויישוב
שם מלא של מוסר/ת ההודעה
מספר טלפון בו ניתן ליצור קשר עבור בירורים נוספים
הענף הניזוק
הגידול הניזוק
סוג הנזק
התאריך בו אירע הנזק

הודעות המועברות בפקס / מייל יש להוריד טפסי הודעה על נזק מאתר קנט.

עליך ליידע את המעריך לפני שיסיים את עבודתו. באפשרותך לבקש הערכה חוזרת ואף ביקור של מעריך נוסף. לאחר סיום הערכת הנזק לא ניתן לשנות את ממצאי ההערכה.

באפשרותך לפנות לועדת הבוררות הענפית באמצעות מזכירת הועדה, הגב’ אושר חיים בטלפון 03-6270200 . פנייה לועדה כרוכה בתשלום אגרה.

קנט פועלת בימים א- ה בין השעות 08:00 – 17:00. פגישות עם נציגינו רצוי לתאם טלפונית מראש.

המשרדים האזוריים פועלים בימים א- ה בין השעות 08:00 – 15:00. בנוסף, מעריכי קנט עובדים בשטח ומגיעים לשטחי המבוטחים גם מעבר לשעות הפעילות הרגילות.

כניסה לאיזור אישי

* ח.פ / ת.ז
* טלפון נייד

קיימת אפשרות להגדיר סיסמא קבועה להתחברות + ניהול לשינוי סיסמא באיזור האישי

* הזינו קוד שקבלתם ב-SMS
* הזן את הקוד שנשלח למייל שלך
* שם משתמש
* סיסמא

זיהוי נכשל