מדריך שאלות ותשובות

התביעה מטופלת על ידי רפרנטית במחלקת הערכה ותביעות בקנט לפי תחומי הענפים השונים. לבירור ניתן לפנות למרכזיית קנט בטלפון 03-6270200

מחלקת הערכה ותביעות עושה כל שביכולתה על מנת לשלם את הפיצוי בהקדם. במידה והעברת את כל המסמכים הדרושים לטיפול בתביעה לידי קנט, אנא התאזר בסבלנות והיה בטוח כי אנו פועלים לקיצור זמן המתנה עד לתשלום הפיצוי.

עלייך להעביר את כל המסמכים הנדרשים לצורך טיפול בתביעה, לרבות נתוני שיווק סופיים עבור כלל השטח בעונת הנזק הרלוונטית לפקס 03-5621241 או למייל kanat@kanat.co.il

עלייך להעביר לידי המעריך את כל המסמכים הנדרשים לצורך טיפול בתביעה, לרבות תעודות משלוח, דפי תמותה ודו"ח היסטוריית להקה.

עלייך להמתין עד להעברת נתוני המיון הסופיים ממועצת הכותנה לקנט. עם קבלת נתונים אלו תיבדק זכאותך בהתאם לתוצאות המיון.

לפי חוזה הביטוח אנו מחויבים לשלם את הפיצויים תוך 30 ימים ממועד סיום ההערכה וקבלת כל המסמכים.

במידה והנך מעוניין לשנות את שם המוטב בהמחאה, עלייך להמציא טופס המחאת זכות עליו חתום המבוטח ובו אישור חתימה חתום ע"י עו"ד או רו"ח. במקרי מוות עלייך לצרף תעודת פטירה או צוואה מאושר. לפרטים נוספים תוכל לפנות להנה"ח של קנט במייל kanat@kanat.co.il

זיהוי נכשל