אבוקדו

אבוקדו

פרי האבוקדו לא רק טעים ומזין, הוא נחשב לענף היצוא השני בגודלו בישראל אחרי פירות ההדר. במטעים הפזורים לאורך חופי ישראל, בשפלה, בעמק הירדן ועוד נטועים כ-55 אלף דונם עצי אבוקדו, המפיקים יבול שנתי הנע בין 60 ל-120 אלף טון. פירות האבוקדו מבשילים במהלך חודשי החורף, אבל הם חשופים לפגעי מזג האוויר. סערה, צניחת הטמפרטורה לאפס מעלות (קרה) ואירועי שרב כבד – כל אלה עלולים לגרום נזק כמותי או איכותי לפרי באופן שיחייב את השמדתו.

ביטוח נזקי טבע

פוליסה המעניקה כיסוי ביטוחי במקרים של נזק לאיכות הפרי כתוצאה מאירועי מזג האוויר כגון: שרב, קרה, סערה, ברד ושלג.

ביטוח אסונות טבע

פוליסה המעניקה כיסוי ביטוחי למקרים של חוסר יבול בעקבות אירוע אקלימי, אירוע מחלה, תקיפת מזיקים בהיקף אזורי בלבד וכן נזקי טבע לעצים.

לצפייה בחוזי הביטוח העומדים לרשותם של מגדלי האבוקדו לתקופה שבין ה-1 במארס ל-31 ביולי בשנה העוקבת.

זיהוי נכשל