אש ופגיעה תאונתית

אש ופגיעה תאונתית

קנט מציעה ביטוח משלים לענפי הלול – ביטוח עופות כנגד אש ופגיעה תאונתית בלולים, ומציעה כיסוי ביטוחי רחב בפרמיות מוזלות למערכות המותקנות בלולים. תוכנית ביטוח זו תוכננה ופותחה מתוך מודעות והכרה בצרכים הייחודיים של הלולנים. התכנית מציעה השלמה לביטוח הלול ונותנת כיסוי לתמותת עופות ונזק למבני הלול וציודם, כתוצאה מאש ופגיעה תאונתית. הפוליסה מעניקה כיסוי ביטוחי במקרים של תמותה בלול עקב נזקי אש, עשן או עקב פגיעה תאונתית שגרמה לכשל במערכות הלול או במקרי נזק כתוצאה מברד, סערה, שיטפון או שלג.

לצפייה בחוזי הביטוח העומדים לרשותם של הלולנים לתקופה שבין ה-1 בינואר ל-31 בדצמבר.
בתי רשת בננות

זיהוי נכשל