בקר לבשר במרעה

בקר לבשר במרעה

ענף הבקר במרעה כולל כ-60 אלף פרות הרועות על שטחי מרעה הפרוסים על כ-3,600 קמ"ר. הפרות מספקות כ-40,000 עגלים ועגלות, המהווים מקור בשר בריא ואיכותי בכמות של כ-10% מכלל צריכת הבשר בישראל. עדרי הבקר רועים באזור רמת הגולן, הגליל, העמקים הצפוניים, בבקעת הירדן והנגב, ויש להם חלק פעיל במערכת האקולוגית הטבעית בישראל.

בשנים האחרונות חלו שינויים רבים בענף הבקר במרעה כמו פיתוח הכלאות גנטיות חדשות לצורך שיפור תכונות הבקר, הרבעת גזעי בשר קלאסיים ועוד. לפי תחזיות של משרד החקלאות וארגון מגדלי הבקר, בעשור האחרון חלה עלייה קבועה ומתמדת בצריכת בשר הבקר בישראל, ובשנים הקרובות צפוי גידול נוסף.

שמירה על עדרי הבקר במרעה מסייעת ליצירת איזון בין שיקולי בריאות הציבור, בריאות ורווחת בעלי החיים וביטחון המזון. לפיכך גובשה תוכנית המעניקה כיסוי ביטוחי לפינוי וכילוי פגרי בקר. הפוליסה מסובסדת על ידי הממשלה בשיעור של 80% מעלות דמי הביטוח והרישום אליה מאפשר קבלת מענק ל'שמירת שטחים פתוחים'.

לצפייה בחוזה הביטוח העומד לרשותם של מגדלי הבקר למרעה לתקופה שבין ה-1 בינואר ל-31 בדצמבר.
תמונת בקר

זיהוי נכשל