בתי צמיחה

בתי צמיחה

ענף בתי הצמיחה (חממות ובתי רשת) הוא עתיר ידע וטכנולוגיה ונחשב מתקדם במיוחד. המבנים מאפשרים אספקת תוצרת חקלאית סדירה במשך כל ימות השנה וומונעים  עונתיות המאפיינת גידולים מסוימים. במרבית בתי הצמיחה מותקנות מערכות בקרת אקלים אוטומטיות והן כוללות מערכות הגנה מתקדמות נגד מזיקים. עם זאת, עדיין קיים סיכון גדול לבתי הצמיחה המשמשים לגידולי ירקות, פרחים ומטעים ולמערכות המותקנות בהם מנזקי טבע.

 

הפוליסה מעניקה כיסוי ביטוחי למבנים ולציוד במקרים של ברד, קרה, סערה,  שיטפון שלג ואש. וכן כיסוי ביטוחי במקרים של אירוע חשמלי או שריפה בבתי הצמיחה.  הביטוח מותנה בסקר מקדים של המעריכים שלנו.

בחוזי הביטוח העומדים לרשותם של בעלי בתי הצמיחה לתקופה שבין ה-1 ביולי ל-30 ביוני בשנה העוקבת.
בתי רשת בננות

זיהוי נכשל