דף הבית ענפי הצומח גפן יין

גפן יין

גפן יין

הגפן היא אחד משבעת המינים, ויש עדויות ארכיאולוגיות לכך, שגדלה בארץ מאז התחלת התרבות החקלאית של האדם. כרמי גפן היין פזורים מהגולן והגליל בצפון ועד לרמת ערד בדרום. יקבים קטנים וגדולים מפיקים מהם יינות, שכמה מהם הגיעו לרמת איכות בינלאומית גבוהה.

הנזקים העיקריים שנגרמו לגפן היין נבעו מקרה ומשרב.
אנחנו בקנט מבטחים את גידול גפן היין מפני נזקים ליבול הנגרמים מברד, שיטפון, סערה, קרה ושרב.
חוזה הביטוח שלנו מאפשר למגדלים לבטח את הגפנים לקבוע את היבול מבוטח בנפרד לכל זן וחלקה.

תקופת חוזה הביטוח היא בין ה-1 לינואר ל-31 בדצמבר.

חוזי ביטוח

מכתבים וטפסי הצטרפות לביטוח

הודעות נזק

צרו איתנו קשר

    * שם פרטי
    * שם משפחה
    * טלפון
    *
    * הודעה