דבש דבורים

דבש דבורים

"ארץ זבת חלב ודבש" – אכן כך. תעשיית ייצור הדבש בישראל החלה כבר בתקופת המקרא וממשיכה עד היום עם תנובה שנתית של 3,600 טון. ברחבי הארץ פזורות כ-120 אלף כוורות המטופלות על ידי 530 דבוראים. כל כוורת מייצרת בממוצע כ-30-40 ק"ג דבש מדי שנה ברדייה עונתית המתרכזת בחודשי האביב והקיץ. צריכת הדבש בישראל (4,500 טון בשנה) מעידה כי מדובר בענף גידול חקלאי חשוב למשק הישראלי. כדי למנוע פגיעה ביבול גובשה פוליסה ייעודית בשיתוף מועצת הדבש המעניקה כיסוי ביטוחי במקרים של נזקי טבע לכוורות ולאתרי המרעה של הדבורים, בכפוף למספר הכוורות המאושר בכל אתר. הביטוח מכסה חוסר יבול וכן נזקים לנחיל עצמו, ומאפשר פתרון יעיל ופשוט להפחתת רמת הסיכון הקיימת בענף הדבש.

הפוליסה מעניקה כיסוי ביטוחי במקרים של נזק כתוצאה מאירועי מזג האוויר כגון: קרה, סערה, ברד ושיטפון.

לצפייה בחוזי הביטוח העומדים לרשותם של הדבוראים לתקופה שבין ה-1 בינואר ל-30 במאי.
צנצנת דבש

זיהוי נכשל