הדרים

הדרים

משפחת ההדרים נחשבת לענף הגידול החקלאי המוביל בעולם עם ייצור של כ-100 מיליון טון מדי שנה. פירות ההדר כוללים בין היתר את התפוז, הלימון, האשכולית, הקלמנטינה , הפומלית, הקליפים ועוד. מרבית הצריכה העולמית מיועדת לתעשיית המיצים והמשקאות הקלים ולישראל, כיצרנית פירות הדר מובילה, יש תפקיד חשוב בשרשרת האספקה. מאות אלפי דונם של פרדסי גידול בכל הארץ מחזקים את הייצוא ואת הצריכה המקומית בכל ימות השנה. ככל יבול חקלאי, ההדרים חשופים לפגעי מזג אוויר קיצוני שעלול להוביל להשמדת יבולים.

1 – ביטוח נזקי טבע

מעניק כיסוי ביטוחי במקרים של פגיעה בפרי בעקבות ברד, קרה, סערה, שיטפון, גשמים מרובים בכמות חריגה, שלג וחום כבד. חוזה הביטוח מאפשר לפצות פרדסנים גם במקרים אחרים, כגון העברת היבול לתעשייה ואפילו השמדת כל כמות הפרי בשל נזקי הקרה הפוסלים אותו ליצוא.

2 – ביטוח אסונות טבע

מעניק כיסוי ביטוחי במקרים של חוסר יבול בעקבות אירוע אקלימי, או אירוע מחלה, או תקיפת מזיקים בהיקף אזורי בלבד וכן נזקי טבע לעצים.

לצפייה בסוגי הביטוחים העומדים לרשותם של מגדלי ההדרים לתקופה שבין ה-1 בפברואר ל-31 בינואר.

זיהוי נכשל