זיתי שמן

זיתי שמן

פרי הזית הוא אחד מענפי הגידול החקלאיים המסורתיים בישראל. הוא משמש הן למאכל באמצעות כבישה והן לייצור שמן כמרכיב בעל ערכים תזונתיים גבוהים. עצי הזית הנטועים בשטח של כ- 240 אלף דונם ברחבי ישראל, פורחים במהלך חודשי האביב ונותנים את פירותיהם במהלך הסתיו. כ-80% ממטעי הזיתים גדלים באופן מסורתי כגידול בעל, בעיקר במגזר הערבי והשאר באמצעות מערכות השקיה (שלחין). הזית הוא אחד משבעת המינים בהם נשתבחה ארץ ישראל, וניתן להביא ממנו ביכורים בחג השבועות.

הזית הינו גידול סירוגי ולכן הביטוח הינו דו שנתי.

1 – ביטוח נזקי טבע

פוליסה המעניקה כיסוי ביטוחי במקרים של נזק כמותי לפרי כתוצאה מאירועי מזג האוויר כגון: שיטפון, שרב, קרה, סערה, וברד.

2 – ביטוח אסונות טבע

פוליסה המעניקה כיסוי ביטוחי למקרים של חוסר יבול בעקבות אירוע אקלימי, אירוע מחלה, תקיפת מזיקים בהיקף אזורי בלבד וכן נזקי טבע לעצים.

לצפייה בסוגי הביטוחים העומדים לרשותם של מגדלי זיתי השמן בין  ה-15 לינואר ל-14 בינואר בשנה העוקבת.

זיהוי נכשל