ירקות

ירקות

גידול ירקות הוא אחד מענפי החקלאות המובילים בישראל, הן לצריכת השוק המקומי והן לתעשייה ולייצוא לחו"ל. הייצור בישראל מסתכם בכשני מיליון טונות מדי שנה במגוון של כ-50 מינים ומאות זנים. האקלים בישראל והחקלאות הטכנולוגית מאפשרים גידול ואספקה רציפה של ירקות בכל עונות השנה, ולכן אין זה מפתיע שישראל היא מהמובילות בעולם בטבלת צריכת הירקות והפירות, עם 215 ק"ג ירקות ופירות בממוצע לנפש בשנה.

ירקות טריים נחשבים לבעלי ערך תזונתי גבוה וגידולם מתקיים בכל חלקי הארץ. עם זאת, מדי שנה נפגעים מגדלי הירקות מנזקי טבע שונים כגון: ברד, שלג, קרה, סערה, שיטפון, שרב, ציפורים ועוד. הכיסוי הביטוחי כולל את גידולי הירקות בכל שיטות הגידול ובנוסף גידולים מיוחדים, כגון: תבלינים לייצוא, גידולי ירקות לזרעים ועוד.

1 – ביטוח נזקי טבע

פוליסה המעניקה כיסוי ביטוחי במקרים של נזק כמותי לפרי כתוצאה מאירועי מזג האוויר כגון: שרב, שיטפון, קרה, סערה, ברד ושלג.

2 – ביטוח אסונות טבע

פוליסה המעניקה כיסוי ביטוחי למקרים של חוסר יבול בעקבות אירוע אקלימי, אירוע מחלה, ותקיפת מזיקים.

לצפייה בחוזי הביטוח העומדים לרשותם של מגדלי הירקות לתקופה שבין ה-1 ביולי ל-30 ביוני בשנה העוקבת.

זיהוי נכשל