כותנה

כותנה

תעשיית הכותנה נחשבת לאחת התעשיות הגדולות בעולם. גם בישראל משגשג גידול הכותנה כבר משנות החמישים עם שטחי גידול הפרוסים ברחבי הארץ. האקלים החם בישראל, כמו גם השימוש הגובר במי קולחין להשקיה, הרכב האדמה והביקוש, הפכו את הכותנה לענף גידול ישראלי. עם זאת, שיחי הכותנה חשופים לאירועי מזג האוויר כגון: גשמים חזקים, ברד, סערה, קרה ושיטפון, באופן שעלול לגרום נזק ליבול טרם הקטיף או פגיעה בצמחים הצעירים לאחר הנביטה. כמו כן, שיחי הכותנה עלולים להינזק גם ממחלות ומזיקים או מסיבות אקלימיות שאינן מוגדרות מראש.

 

הפוליסה מעניקה כיסוי כתוצאה מאירועי מזג האוויר לפי הממוצע הרב-שנתי של יבול הסיבים. ניתן  להרחיב את הכיסוי הביטוחי, ולרכוש כיסוי מורחב בו יבול הסיבים המבוטח בכל חלקה נקבע על ידי המגדל.

לצפייה בחוזי הביטוח העומדים לרשותם של מגדלי הכותנה לתקופה שבין 1 במארס עד 28 בפברואר בשנה העוקבת.

זיהוי נכשל